NN (L) Green Bond

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van groene obligaties en geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro’s zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten geheel of gedeeltelijk te (her)financieren. Het fonds kan tot maximaal 10% van het vermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-). Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria.