OBAM wereldwijde aandelenfonds

Het OBAM wereldwijde aandelenfonds is een actief beheerd fonds dat belegt in hoogwaardige beursgenoteerde aandelen. Met meer dan 85 jaar beleggingshistorie is OBAM één van de oudste Nederlandse beleggingsfondsen.

Kenmerken van het fonds:

  • Beleggen in kwaliteitsondernemingen. Ondernemingen die bijvoorbeeld marktleider zijn, grote mate van prijszettingsvermogen hebben in industrieën met een hoge toetredingsdrempels
  • Op de lange-termijn gericht proces, waarbij wij investeren in die bedrijven waarvan wij overtuigd zijn dat ze ook op langere termijn een goed resultaat voor onze beleggerskunnen bieden
  • Onderzoek is de motor van succes. Wij werken met een grondig en diepgaand research proces waarbij wordt gekeken naar vele risico- en rendementsvariabelen die specifieke investeringen en industrieën met zich meebrengen. Daarbij is veelvuldig direct contact met de bedrijven in portefeuille onontbeerlijk
  • Onbegrensd investeren betekent dat de wereld ons speelveld is. Wij hebben geen regio- stijl of sectorbeperkingen, mits het past in het genereren van een gedegen voor risico-gecorrigeerd rendement voor onze beleggers.

Dit alles met als kern en uitgangspunt OBAM’s duurzaamheidsbeleid. Wij geloven in duurzaam gemanagede bedrijven en behaalde rendementen en doen dit met respect voor milieu, de mens en de samenleving als geheel.  Het is onze overtuiging dat duurzaamheid en rendement hand in hand gaan!