SNS Eco Aandelenfonds best rederende SNS beleggingsfonds in 2000

Bron
SNS Bank

In 2000 nam het eigen vermogen van de SNS beleggingsfondsen met 215 miljoen euro toe, van 1.201 miljoen euro tot 1.416 miljoen euro, een groei van 18%. Met uitzondering van de obligatiefondsen namen alle fondsen in omvang toe.

De belangstelling voor de SNS aandelenfondsen was groot. De SNS aandelenfondsen groeiden met 225 miljoen euro van 596 miljoen euro tot 821 miljoen euro, een toename van 38%. Voorts droeg het op 10 juli 2000 aan de Amsterdamse beurs geïntroduceerde SNS Euro Vastgoedfonds met 55 miljoen euro bij aan de toename van het belegde vermogen van de SNS beleggingsfondsen. Voor een specificatie van de omvang van het eigen vermogen van de SNS beleggingsfondsen verwijzen wij naar de bij het persbericht gevoegde bijlage.

Het rendement van de SNS beleggingsfondsen volgde de bewegingen op de financiële markten. Met uitzondering van het licht positieve rendement van SNS Eco Aandelenfonds lieten de SNS aandelenfondsen in het verslagjaar 2000 een negatief rendement zien. Fondsen die beleggen in vastrentende waarden lieten in 2000 een duidelijk positief rendement zien. Ondanks het positieve rendement van de vastrentende waarden was de wijziging van de fiscale regelgeving voor particuliere beleggers per 1 januari 2001, waardoor groeifondsen voor beleggers in fiscaal opzicht niet meer aantrekkelijk zijn, aanleiding voor beleggers hun fondsbezit te verkopen of over te stappen naar een of meer andere SNS beleggingsfondsen. In verband hiermee zijn met instemming van de aandeelhouders, de aandelen van SNS Obligatiegroeifonds, SNS Euro Obligatiegroeifonds en SNS Guldensgroeifonds per 9 december 2000 omgezet in respectievelijk aandelen van SNS Obligatiedividendfonds, SNS Euro Obligatiedividendfonds en SNS Guldensdividendfonds en zijn de beursnoteringen van de groeifondsen met ingang van 11 december 2000 beëindigd.

Share Button