MeesPierson staakt milieufonds

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 6 september 1994).

MeesPierson gaat het ‘milieufonds’ Environment Growth Fund opheffen. MeesPierson Capital Management deelde vorige week mee dat de uitgifte en inkoop van aandelen van de vennootschap met ingang van 31 augustus 1994 zijn opgeschort. Binnenkort zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waar gezien de omvang van het fonds het voorstel zal worden gedaan de vennootschap te liquideren.

Environment Growth Fund werd vier jaar geleden rond het uitbreken van de Golfcrisis door de toenmalige Pierson, Heldring & Pierson en Amro Bank opgericht. Er werd bij de introductie voor bijna hfl. 40 mln ingeschreven (800.000 aandelen a hfl. 50). Het ‘open end’-beleggingsfonds specialiseerde zich op bedrijven die in ondernemingen beleggen waarvan een belangrijk deel van de activiteiten gericht is op het oplossen van de milieuproblematiek. Pierson rekruteerde de beleggingsportefeuille van het fonds uit een driehonderdtal ‘milieubedrijven’.

Alles wat met milieu te maken had was in 1990 modieus. Dus kon tijdens de hausse van beleggingsfondsen die toen opstak een milieufonds niet uitblijven. Voorgespiegeld werd dat het nieuwe fonds een winstgroei van 18 tot 20% op jaarbasis zou realiseren. ‘En dat was aan de voorzichtige kant’, zo voorspelde de beleggingsgoeroe prof. dr mr F. J. Ballendux van Pierson destijds bij de presentatie. De milieumarkt was een sector die volgens hem dwars door alle recessies en crises heen zou groeien. Environment Growth Fund zou het moeten hebben van een stijgende aandelenkoers omdat er geen dividend zou worden uitgekeerd.

Het liep echter anders dan verwacht. Het fonds heeft nooit aan de hoge verwachtingen voldaan. Achteraf kan worden vastgesteld dat het fonds op het hoogtepunt van de ‘milieumarkt’ werd gelanceerd. Nadat het aandeel een halfjaar na de introductie nog een koers van hfl. 59 had bereikt, begonnen de moeilijkheden. Medio 1992 was het aandeel naar een dieptepunt van hfl. 39 gezakt. Dit jaar fluctueerde de koers tussen hfl. 49 en hfl. 42. Het gemiddelde rendement van de afgelopen drie jaar ligt op circa min 3,5%. Tot en met eind juli was het rendement dit jaar 8,5% negatief. Het fondsvermogen is nog maar hfl. 19,4 mln.

Volgens de woordvoerder van MeesPierson is gebleken dat de ondernemingen waarin werd belegd, niet bijzonder goed presteerden. Gezien de beperkte omvang van het fonds kon de bank niet lang wachten op een situatie dat de omstandigheden beter zouden worden.

Commissaris mr F. N. A. de Haan van het beleggingsfonds zegt dat het vinden van goede beleggingen altijd een moeilijk punt is geweest voor het Environment Growth Fund. ‘Het is moeilijker te beleggen met een milieufonds dan met een bier- of een houtfonds ‘, zegt hij. Ook is volgens hem onvoldoende gerealiseerd dat beleggers in het fonds op de korte en lange termijn hetzelfde rendement verwachten als op een ‘aandeel Philips ‘. Environment Growth Fund zou volgens hem pas op heel lange termijn mogen worden beoordeeld.

Het KLM Pensioenfonds, dat een belang heeft van circa 33% van het milieufonds, zal het voorstel voor opheffing van het fonds steunen. Het pensioenfonds was aandeelhouder van het eerste uur. ‘Als beleggingsgebied is deze markt veel cyclischer en minder profijtelijk geweest dan gedacht’, zegt drs M. S. Hes van beleidsontwikkeling en beleggingsresearch van het pensioenfonds.

Volgens Hes maakt de milieumarkt een hele moeilijke ontwikkeling door. De aandacht voor het milieu heeft zich niet beperkt tot bedrijven die zich daarop gingen richten, zegt hij. Het bedrijfsleven zelf heeft ook meer aandacht gekregen voor een schoner produktieproces, en zijn daardoor de concurrenten geworden van de gespecialiseerde bedrijven. ‘Dan praat je dus niet meer over bedrijven die zich specifiek met de milieuproblematiek bezighouden.

Opheffing van het fonds vindt het pensioenfonds de beste oplossing. Te meer omdat het pensioenfonds een relatief groot belang heeft en de liquiditeit klein is. Als de overige aandeelhouders ook akkoord gaan met het liquidatievoorstel, zullen de beleggingen worden verkocht en terugbetaald aan de aandeelhouders.

Share Button