Friesland Groen Fund opgenomen in Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds N.V. doet het bod op de participaties in Friesland Groen Fund gestand. Van de houders van participaties Friesland Groen Fund heeft meer dan 94% ingestemd met de omwisseling in aandelen Triodos Groenfonds. Het gaat hierbij om de ruil van de participaties Friesland Groen Fund voor aandelen Triodos Groenfonds op basis van intrinsieke waarde

Triodos Groenfonds geeft tevens nieuwe aandelen uit vanwege het grote aanbod van nieuwe, groene projecten.

Door de bundeling van krachten worden voordelen gerealiseerd die gunstig zijn voor de beleggers in beide fondsen:
de specifieke sectorkennis van Triodos Bank wordt gekoppeld aan de kracht van het noordelijk netwerk van Friesland Bank. schaalvoordelen door een groter gezamenlijk fondsvolume (ultimo juni 1999 was het volume van Triodos Groenfonds NLG 149,6 miljoen (EUR 67,9 miljoen) en het volume van Friesland Groen Fund NLG 14,6 miljoen (EUR 6,6 miljoen).
dagelijkse verhandeling aan de AEX Effectenbeurs in Amsterdam verlaging van de kosten voor aan- en verkoop via de Friesland Bank van aandelen Triodos Groenfonds van 1,5% naar 0,5%

Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Deze regeling houdt in dat het dividend van deze fondsen voor de particuliere belegger onbeperkt belastingvrij is. Daarmee wordt het bruto rendement gelijk aan het netto rendement. Ook in de voorgestelde belastingplannen voor de 21ste eeuw blijft groen beleggen vrijgesteld van
belastingheffing.

Biologische landbouw en duurzame energie zijn speerpunten binnen het beleggingsbeleid van Triodos Groenfonds. Inmiddels zijn door het fonds meer dan 100 projecten gefinancierd die in het belang zijn van natuur en milieu. En steeds meer nieuwe groene projecten dienen zich aan.

Share Button