Beleggingsfonds van ASN Bank en Novib doorbreekt vicieuze cirkel

Vandaag presenteren de ASN Bank en Novib een bijzonder beleggingsfonds, het ASN-Novib Fonds. Het fonds wordt op 1 januari 2000 opengesteld voor particuliere beleggers en is vooral bedoeld om een alternatief te bieden. In plaats van geld te geven aan projecten in ontwikkelingslanden, wordt geld uitgeleend.

Het ASN-Novib Fonds financiert in ontwikkelingslanden tegen schappelijke voorwaarden kleinschalige ondernemers in handel, nijverheid en landbouw. Die worden zodoende gevrijwaard van woekerrentes.

Hoe hard dat nodig is, illustreert programmamaker Aad van den Heuvel tijdens de fondspresentatie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, op grond van zijn vele contacten in dergelijke landen. Gezien het ideeële karakter van het ASN-Novib Fonds en de moeilijk in te schatten ontwikkelingen in de Derde Wereld, is de rendementsdoelstelling van het fonds bescheiden. Het streeft ernaar voor de deelnemers een rendement van 2 % op jaarbasis te realiseren.

Vicieuze cirkel doorbreken
Kleine ondernemers in ontwikkelingslanden stuiten op het probleem dat zij bij bestaande banken geen kredieten kunnen opnemen. De bedragen zijn voor die banken gewoonlijk te klein en voor grotere bedragen zijn de onderpanden niet altijd stevig genoeg. De enige uitweg is dan vaak de woekeraar, die buitensporige rentes berekent.

Het nieuwe beleggingsfonds van de ASN Bank en Novib wil die vicieuze cirkel doorbreken. Het fonds is onder eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers in de praktijk getest. In 1996 hebben Novib en de ASN Bank elk 1,5 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Daarmee is via lokale financiele dienstverleners ervaring opgedaan met vormen van microkrediet tegen een schappelijke rentevergoeding. Na drie jaar experimenteren in Argentinie, Uruquay, Panama, de Filipijnen en Peru blijkt het fonds goed te werken. De lokale economie krijgt er daadwerkelijk impulsen door. Oikocredit (voorheen EDCS) verzorgt de nodige financiele contacten en bereidt de leningen voor. De kleine ondernemers worden begeleid met managementtraining, boekhouding en productverbetering. Daarnaast wordt aan marktonderzoek gedaan en wordt geholpen met de afzet van producten.

De Nederlandsche Bank heeft op 30 november jl. toestemming gegeven het ASN-Novib Fonds open te stellen voor particulieren, bedrijven en organisaties. Daardoor kan het fonds verder groeien en zo doende kan de dienstverlening worden uitgebreid en verbeterd.

Novib en ASN Bank
Novib streeft ernaar mannen en vrouwen in de Derde Wereld voor zichzelf te laten zorgen. Zodat ze een betere toekomst kunnen opbouwen en onafhankelijk worden van hulp. Eén van de beste middelen is te helpen bij de start van eigen bedrijfjes. Daardoor wordt meteen de lokale economie gestimuleerd. De ASN Bank investeert uitsluitend in maatschappelijk verantwoorde projecten en bedrijven. De bank houdt ondermeer nadrukkelijk rekening met milieufactoren en sociale omstandigheden. Reden waarom de beide initiatiefnemers al snel bondgenoten zijn geworden in het ASN-Novib Fonds.

Share Button