Hausse in vraag naar groenfinancieringen

Bron
Rabobank

Het afgelopen jaar is bij de Rabobank de vraag naar de fiscaal vriendelijke groenfinancieringen met 75 procent toegenomen. Deze sterk groeiende vraag wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de mogelijkheden voor het ‘groen’ financieren van onder meer Groen Label-kassen en duurzaam bouwen. In totaal heeft de Rabobank op dit moment voor 615 miljoen gulden aan deze financieringen uitstaan, een marktaandeel van 48 procent.

De Rabobank heeft sinds de invoering van de Regeling Groen Beleggen in 1995, door de overheid is ingesteld om milieuvriendelijke projecten te stimuleren, inmiddels meer dan 500 groenfinancieringen verstrekt. De belangstelling voor milieuvriendelijke financieringen is momenteel zo groot, dat het Robeco Groenrente Fund, het fonds waaruit de Rabobank de groenfinancieringen verstrekt, een nieuwe emissie is gestart. In het nieuwe belastingplan behouden zowel de belegger in groenfondsen (geen belasting over het rendement) als de afnemer van een groenfinanciering (betaalt een lagere rente), het fiscale voordeel.

De groenfinanciering was in eerste instantie bestemd voor biologische landbouw, duurzame energie en innovatieve milieuvriendelijke projecten. Met name de agrarische sector maakte vanaf het begin gebruik van deze financiering voor onder meer de biologische landbouw. In 1996 werd de regeling ook van toepassing op duurzame bouwprojecten en in 1998 zijn de Groen Label-kassen toegevoegd aan de lijst. Ook is het voor huizenkopers mogelijk om de hypotheek deels groen te financieren en op zeer korte termijn kan ook duurzame renovatie ‘groen’ gefinancierd worden.

Share Button