PvdA luidt noodklok over groenfondsen

Bron
PVDA

Tijdens de derde regioconferentie over de belastingherziening, 13 oktober in Nieuwegein, heeft Wouter Bos zich uitgesproken voor snelle duidelijkheid met betrekking tot de gevolgen van de belastingherziening voor de groenfondsen en groene beleggers.

Onder het huidige belastingregime derft de overheid zo’n 2.5% belastinginkomsten door de speciale fiscale behandeling van groen beleggen ten opzichte van normaal commercieel beleggen. Hierdoor is het mogelijk een flink aantal laag renderende groene projecten in leven te houden. Bij het nieuwe belastingregime wordt groen beleggen vrijgesteld van de forfaitaire vermogensrendementsheffing maar het resultaat hiervan is een netto 1.2% belastingderving. Dit verschil is te klein om met name een aantal donkergroene projecten (bos, natuur, biologische landbouw) in leven te houden.

De PvdA-fractie vindt het niet juist als de herziening van het belastingstelsel er toe leidt dat het groene beleggen om zeep wordt geholpen. Vergroening is één van de drijvende krachten achter de stelselherziening. Van diezelfde vergroening is het groene beleggen juist één van de paradepaardjes. Daarbij speelt ook een rol dat achter dit ‘groene beleggen’ vele groene beleggers schuil gaan die nu al hun vermogen in waarde zien dalen naar aanleiding van de verwachtingen van de markt inzake de gevolgen van de belastingherziening voor groen beleggen.

De PvdA heeft de staatssecretaris van Financiën daarom opgeroepen al de komende maanden duidelijkheid te verschaffen over hoe hij de positie van de groenfondsen heel houdt. Uitgangspunt zou daarbij moeten zijn het handhaven van de huidige 2.5% belastingderving ten opzichte van andere fondsen.

Share Button