Verbond van Verzekeraars richt Commissie Duurzaam Ondernemen op

Het Verbond heeft op de valreep van deze eeuw een Commissie Duurzaam Ondernemen opgericht, die zich zal richten op het zogenoemde 3xP-principe (People, Planet en Profit).

Het duurzaam (ofwel maatschappelijk verantwoord) ondernemen staat vooral in het laatste decennium volop in de aandacht. Steeds meer dringt het besef door dat er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen van de steeds verdergaande industrialisering, mobiliteit en toenemende welvaart te beperken. Bedrijven worden door maatschappelijke groeperingen afgerekend op hun gedrag en zowel aandeelhouders, consumenten als personeel hechten in toenemende mate belang aan duurzaamheidsaspecten.
Al met al reden genoeg voor het Verbondsbestuur om het onderwerp op de agenda te zetten. De Commissie Duurzaam Ondernemen ziet het als een eerste taak om de leden te informeren over dit onderwerp.

De doelstelling van Duurzaam Ondernemen is een juist evenwicht te vinden tussen:
– wat sociaal rechtvaardig is;
– wat ecologisch duurzaam is en
– wat economisch verantwoord is.

Share Button