FIAM: nieuwe beleggingsmaatschappij voor duurzame bosbouw

Bron
FIAM

Deze week is beleggingsmaatschappij FIAM NV gestart met de uitgifte van aandelen in duurzame bosbouw. FIAM staat voor Forestry Investment and Asset Management.

Deze week is beleggingsmaatschappij FIAM NV gestart met de uitgifte van aandelen in duurzame bosbouw. FIAM staat voor Forestry Investment and Asset Management. De maatschappij belegt in projecten en vennootschappen, waarvan de activiteiten het keurmerk dragen van de Forest Stewardship Council (FSC). Dit keurmerk is de internationale waarborg voor gereguleerde en verantwoorde bosbouw. FIAM staat door de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen onder toezicht van De Nederlandsche Bank, en is daarmee de eerste
Nederlandse beleggingsinstelling in de bosbouwsector.

FIAM streeft naar een nettorendement van gemiddeld 10 % per jaar. Bij de beleggingen wordt een zo breed mogelijke spreiding in effecten gehanteerd over regio’s, landen en bedrijven. Bovendien wordt de portefeuille samengesteld uit beleggingen die zowel op de korte als op de (middel)lange termijn opbrengsten genereren. De intrinsieke waarde van het aandeel FIAM wordt maandelijks
vastgesteld en gepubliceerd. Investeren in duurzame bosbouw gaat op deze manier hand in hand met verhandelbare aandelen.

De verwachting is dat de vraag naar gecertificeerd duurzaam hout in de toekomst sterk zal toenemen. Het internationale FSC-keurmerk staat garant voor duurzame bosbouw, respect voor het milieu en aandacht voor het sociaal en economisch welzijn van de lokale bevolking. Het FSC-keurmerk wordt in Nederland onderschreven door ondermeer het Wereld Natuur Fonds, Novib en Milieudefensie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cees J. Ververs, directeur
Telefoon: 020-470.9924

Share Button