Ruim 70% groei Triodos Meerwaardefonds in 1999

In 1999 is het fondsvermogen van Triodos Meerwaardefonds met ruim 70% gestegen tot NLG 73,6 miljoen (EUR 33,4 miljoen). Deze groei is gerealiseerd door nieuwe beleggingen van zowel particuliere als institutionele beleggers.

Triodos Meerwaardefonds, een zogenaamd ethische beleggingsfonds, belegt wereldwijd in vastrentende waarden en in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Het fonds belegt in ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is dat naast de factor ‘rendement’, ook de factoren ‘mens’ en ‘natuur en milieu’ worden getoetst. Triodos Meerwaardefonds is een samenwerkingsverband van Delta Lloyd en Triodos Bank.
Het beleggingsresultaat stelde enigszins teleur tegen de achtergrond van de hausse op de aandelenmarkten. Het totale beleggingsresultaat bedraagt EUR 0,4 miljoen, ofwel EUR 0,30 per aandeel. Het totale beleggingsrendement over 1999 op basis van beurskoersen inclusief herbelegging is 1,8%.

BELEGGINGSONDERZOEK
Met behulp van bedrijfstakstudies worden door Triodos Research systematisch bedrijfsvergelijkingen verricht. Hierbij komen alleen de 50% minst vervuilende en meest sociale bedrijven in aanmerking voor een belegging. Deze benadering is in lijn met de aanpak van andere gerenommeerde Europese en Amerikaanse research instellingen met wie actief wordt samengewerkt.

In 1999 zijn onder meer 11 bedrijfstakstudies in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitgevoerd. In Nederland zijn onder andere de uitzendbranche, de kapitaalgoederenindustrie en de transportsector onderzocht. Of er daadwerkelijk in de door Triodos Research geselecteerde onderneming wordt belegd, hangt af van de beleggingstechnische beoordeling. Deze beoordeling wordt verzorgd door Delta Lloyd Vermogensbeheer.

VOORUITZICHTEN
In het najaar van 2000 wil Triodos Meerwaardefonds een paraplu-fonds structuur introduceren waardoor de belegger naar keuze in een apart aandelenfonds, een fonds met vastrentende waarden en het huidige mix-fonds kan beleggen.
Triodos Meerwaardefonds verwacht, mede als gevolg van deze herstructurering, in 2000 een verdere groei te realiseren.

Share Button