Leerstoel Duurzaam Ondernemen op Nyenrode

Universiteit van Nyenrode is met de leerstoel Duurzaam Ondernemen gestart.

Duurzaam ondernemen is een actueel vraagstuk. Naast economische overwegingen spelen in toenemende mate ecologische en sociale factoren een doorslaggevende rol in ondernemingsbeslissingen. ‘Profit, people and planet’, zijn elementen die de verlies- en winstrekening van de onderneming bepalen. De leerstoel heeft betrekking op deze problematiek en bekijkt de vraag hoe bedrijven kunnen bijdragen aan een economische ontwikkeling die duurzaam en milieuverantwoord is. Het is de bedoeling dat de Nyenrode studenten in het onderwijs vertrouwd raken met dit vraagstuk. Daarnaast wordt vanuit de leerstoel internationaal wetenschappelijk onderzoek verricht.
Met deze full-time leerstoel wordt de discipline Ondernemerschap aan Nyenrode verder uitgebreid. De Nyenrode faculteit kent al leerstoelen op het terrein van Ondernemerschap en Innovatie, Cooperatief Ondernemen en Intercultureel Management.

Op de leerstoel is per 1 januari 2000 drs. G.H.J. Keijzers (48) benoemd. Prof. Keijzers was voorheen directeur van de directie Strategie en planvorming van het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer.

Voor meer informatie: Mr. L.J. Verhulst, tel.: 0346 291508 Secretaris Universiteit Nyenrode

Share Button