ASN Bank groeit sneller dan ooit tevoren naar ruim HFL 2,6 miljard

DEN HAAG – Duurzaam sparen en beleggen zit duidelijk in de lift. De daarin gespecialiseerde ASN Bank zag het door haar beheerde vermogen sneller dan ooit tevoren toenemen. Eind 1999 werd de mijlpaal van HFL 2,6 miljard bereikt. Dat is een stijging van 25% (HFL 600 miljoen) in één jaar.

Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg de netto winst in 1999 met 16,6% tot HFL 11,7 miljoen (was HFL 10,0 miljoen). De stijging van het bedrijfsresultaat komt door toename van de rentebaten, een effectief beleggingenbeleid en beheersing van kosten. Het balanstotaal op basis van met name spaargelden komt over 1999 uit op bijna HFL 2 miljard. Verder beheert de bank voor HFL 635 miljoen aan vermogenswaarde op beleggingsrekeningen.

Het aantal klanten van de ASN Bank steeg het afgelopen jaar tot ruim 145.000. In 1999 bestond er onder haar klanten een sterkere belangstelling voor beleggen dan voor sparen. Dit laat zich goed verklaren door de relatief lage rentestand en de euforische beursontwikkelingen. Desondanks steeg het door haar maatschappelijk betrokken klanten ingelegde spaargeld met HFL 216 miljoen.

Sinds 1 januari 1998 maakt de ASN Bank (na de fusie van Reaal en SNS) als zelfstandige dochter deel uit van de SNS Reaal Groep. Ondanks een toenemende aandacht voor ‘duurzaam bankieren’ van grote banken, slaagt de in 1960 opgerichte Algemene Spaarbank voor Nederland er goed in haar positie op dit gebied verder te versterken.

Toenemende belangstelling maatschappelijk verantwoord beleggen Het beursgenoteerde ASN Aandelenfonds behoort tot de top-10 van de best presterende, wereldwijd beleggende fondsen die in Nederland worden aangeboden. De koers ultimo december 1999 lag met HFL 187,43 (EUR 85,05) 50% hoger dan een jaar eerder. Het vermogen van het fonds steeg met 97,2% van HFL 207,3 miljoen tot HFL 408,7 miljoen. Op basis van strikte, ethische ASN-criteria worden bedrijven onderzocht en beoordeeld. Uitgesloten zijn de wapen- en nucleaire industrie. Speciale aandacht is er voor milieubeleid, mensenrechten, genetische manipulatie, alcohol en tabak, biotechnologie en sociale factoren.

Dit is een voortdurend, intensief proces dat door een team van deskundigen wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn 88 bedrijven toegelaten tot het specifieke beleggingsuniversum van het ASN Aandelenfonds. Daarvan wordt op financieel/economische gronden belegd in 61 bedrijven. Het fondsrendement inclusief dividend over 1999 bedraagt 52%.

Ook de omvang van het ASN Groenprojectenfonds ontwikkelde zich goed. Het fondsvermogen steeg in 1999 met 38% van HFL 117,4 miljoen tot HFL 162,1 miljoen. Op 31 december was 93,3% daarvan ‘groen belegd’, terwijl de overheid voorschrijft dat dit minimaal 70% moet zijn. Door actieve verwerving van nieuwe, goedgekeurde groenprojecten kon het fonds gedurende het afgelopen jaar steeds voor nieuwe inleg van middelen ‘open’ blijven. Beleggingen bestaan bovenal uit biologische landbouw, windmolenprojecten, natuurgebieden, stadsverwarming, projecten met duurzaam gebouwde woningen en dergelijke.

De belangstelling voor het op 15 december 1999 gepresenteerde ASN-Novib Fonds is groot. Vanaf 1 januari jl. werd het opengesteld voor particuliere beleggers. Inmiddels bedraagt het fondsvermogen al ruim HFL 6 miljoen. Daarmee worden in ontwikkelingslanden microkredieten verstrekt tegen een schappelijke rentevergoeding aan mannen èn vrouwen die een zelfstandig bestaan willen opbouwen.

Share Button