Milieuorganisatie roept mede-aandeelhouders SHELL op te kiezen voor mega zonnefabriek

GREENPEACE heeft voor ruim een half miljoen gulden aandelen SHELL gekocht om de andere aandeelhouders op te kunnen roepen.

Greenpeace heeft op de Amsterdamse AEX voor 250.000 Euro aandelen Koninklijke Olie gekocht. Deze opmerkelijke investering is de eerste stap in een campagne van de milieuorganisatie om Shell te dwingen een grootschalige fabriek voor zonnepanelen te bouwen. Dit voorstel voor een mega zonnefabriek wil Greenpeace met steun van zoveel mogelijk mede-aandeelhouders indienen op de komende aandeelhoudersvergadering van Shell op 9 mei.

Met de forse belegging in Shell maakt Greenpeace gebruik van een nieuwe regeling op het gebied van inspraak voor aandeelhouders. Sinds kort verzamelt de AEX de adressen van de aandeelhouders van onder andere Shell, die voorheen anoniem waren. Grote aandeelhouders, met 250.000 Euro of meer aan geïnvesteerd kapitaal, mogen via de AEX voorstellen sturen naar alle mede-aandeelhouders. Greenpeace is nu zo’n grote aandeelhouder en voldoet dus aan de voorwaarde. Vandaag heeft Greenpeace officieel aan de AEX laten weten dat zij per brief bij aandeelhouders van Shell steun wil vragen voor de bouw van een mega zonnefabriek.

Zonne-energie kan op korte termijn concurreren met olie en gas. In opdracht van Greenpeace berekende het onderzoeksbureau KPMG dat dit technisch mogelijk is. KPMG becijferde dat voor echte prijsverlaging van zonne-energie een mega zonnefabriek nodig is, die 5 miljoen panelen per jaar maakt. De benodigde investering voor die fabriek is 1 miljard gulden. KPMG berekende verder dat een mega zonnefabriek een rendement op geïnvesteerd vermogen van 15% oplevert. Dat is hoger dan het gemiddelde rendement van Shell’s olie- of gas-activiteiten.

Investeren in zonne-energie is dus aantrekkelijk voor Shell en haar aandeelhouders. Met deze boodschap zal Greenpeace de komende maanden proberen om zoveel mogelijk mede-aandeelhouders achter haar voorstel te krijgen. Shell-aandeelhouders kunnen bij Greenpeace speciale formulieren krijgen om hun steun te verlenen aan het initiatief. Aanmelden kan ook via de speciale website www.helpshell.nu. Greenpeace hoopt dat Shell op de aandeelhoudersvergadering zwicht voor de argumenten en de druk van duizenden aandeelhouders.

Greenpeace heeft voor de aankoop van de aandelen de steun gekregen van twee banken. De ASN verschafte een lening en via de Triodos-bank konden de aandelen worden gekocht. Het risico is volledig afgedekt door de aanschaf van opties die als verzekering tegen koersdaling fungeren. Op deze manier kan ook geen winst worden gemaakt op de aandelen. Greenpeace is van plan de aandelen meteen na de aandeelhoudersvergadering weer te verkopen.

Share Button