Wetsvoorstel groen beleggen naar de kamer verstuurd

Staatssecretaris Bos van Financiën heeft vandaag het wetsvoorstel inzake groene beleggingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het ondernemerspakket 2001. Behoudens een ruime overgangsregeling voor lopende participaties zijn voor beleggers in groen fondsen vanaf 2001 twee fiscale aspecten van belang. Naast een vrijstelling van de forfaitaire rendementsheffing (box 3) hebben groen beleggers recht op een persoonsgebonden aftrek (box 1) van 2,5%.

Om beleggers die thans beleggen in groenfondsen (groen beleggen) voldoende zekerheid te bieden, stelt staatssecretaris Bos voor een overgangsregime voor met behoud van het huidige niveau van de fiscale faciliteiten voor de looptijd van de participatie (maximaal 10 jaar) door naast een volledige vrijstelling (ongeacht hoogte van het bedrag) van de vermogensrendementsheffing ook de persoonsgebonden aftrekpost toe te staan.

Voor nieuwe groene beleggingen wordt de regeling geconcentreerd op het zogenoemde donkergroen; de projecten die een zeer sterke milieucomponent hebben. Voor deze beleggingen is een fiscale ondersteuning gewenst die deze categorie beleggingen een voldoende aantrekkelijk karakter geeft. Deze ondersteuning bestaat uit een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing met daarnaast een aanvullende aftrekpost in box I van 2,5% van het belegde vermogen.

In de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn groene beleggingen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing tot een bedrag van maximaal f 100 004. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de Belastingherziening 2001 is toegezegd de fiscale aantrekkelijkheid van groen beleggen te waarborgen. Daar is de persoonsgebonden aftrek van 2,5 % van het in deze beleggingen geïnvesteerde bedrag, voorzover dat bedrag althans als maatschappelijke belegging is vrijgesteld in box III, toe ingesteld. Mede door deze fiscale faciliëring blijven groene beleggingen, ook na invoering van de Wet inkomstenbelasting, uitermate aantrekkelijk.

De nieuwe wetgeving in 2001 heeft geen gevolgen betreffende de volume van de groen fondsen.

Budgettaire gevolgen van dit wetsvoorstel zijn door het kabinet onderkend en zullen verwerkt worden in het belastingplan 2001.

Share Button