Triodos Bank en Delta Lloyd introduceren twee nieuwe duurzame fondsen

Triodos Bank en Delta Lloyd introduceren een nieuw duurzaam aandelenfonds en duurzaam obligatiefonds. Het al bestaande Triodos Meerwaardefonds, dat in duurzame aandelen én obligaties belegt, verandert van naam in Triodos Meerwaarde Mixfonds.

Triodos Meerwaardefonds is hiermee het enige duurzame beleggingsfonds in Neder-land dat beleggers een keuze biedt tussen drie verschillende beleggings-typen. Het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds en het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds worden op 12 oktober a.s. genoteerd aan de AEX Effectenbeurs in Amsterdam.
Triodos Meerwaarde Fondsen zijn duurzame beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die goede financiële resultaten combineren met een boven gemiddelde score op sociaal- en milieugebied. Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is dat naast de factor ‘rendement’, ook de facto-ren ‘mens’ en ‘natuur’ worden ge-toetst. Met behulp van bedrijfstak-studies worden bedrijfsvergelijkingen verricht. Hierbij komen alleen de 50% meest sociale en schone bedrijven in aanmer-king voor een belegging.
Recent onderzoek door Ernst & Young toont aan dat de benadering en criteria van Triodos Meerwaarde Fondsen wat transparantie en consequente toepassing betreft, uniek zijn in Nederland.

Share Button