Vervolgafgifte participaties ABN AMRO Groen fonds

Bron
ABN AMRO

Het closed-end ABN Amro Groen Fonds doet een vervolgafgifte van participaties. Het fonds stelt particuliere beleggers in staat om te beleggen in milieuvriendelijke projecten op het gebied van windenergie, biologische landbouw en veeteelt, duurzaam wonen. De renteopbrengsten worden uitgekeerd als dividend.

Omvang van de transactie:
Maximaal 3.850.000 participaties

Prijsrange:
De afgifteprijs wordt bepaald door de geldende intrinsieke waarde te verhogen met minimaal 1,5% en maximaal 2,25%. De geldende intrinsieke waarde is de intrinsieke waarde per participatie op de namiddag van de dag van sluiting van de inschrijvingsperiode. ABN Amro zal de intrinsieke waarde elke dag gedurende de inschrijvingsperiode dagelijks vastgestellen en publiceren. De intrinsieke waarde is thans circa EUR 47,65. De afgifteprijs wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode vóór beurs bekend gemaakt en gepubliceerd.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijving op de participaties staat open vanaf maandag 4 december 2000 t/m vrijdag 15 december 2000, 16:30 uur. Houders van reeds genoteerde participaties in het ABN Amro Groenfonds krijgen een preferente toewijzing.

Notering:
Toelating van de participaties op Euronext Amsterdam is aangevraagd voor dinsdag 19 december 2000.

Storting/betaling:
Storting vindt plaats in de week van eerste notering.

Syndicaatsleden:
Het prospectus en informatiememorandum ligt bij alle kantoren van ABN Amro ter inzage. Het prospectus is ook verkrijgbaar bij ABN Amro Asset Management Support AP0520 Postbus 283 1000 EA Amsterdam.

Share Button