ABP start met ‘verantwoorde’ portefeuilles

Het pensioenfonds ABP richt dit jaar twee aandelenportefeuilles op waarbij selectie plaatsvindt op basis van sociale, ethische en milieutechnische criteria. De portefeuilles richten zich op Europa en de Verenigde Staten. De precieze omvang is onbekend, maar volgens ABP blijft die ruimschoots onder 1% van het totale belegde vermogen van ongeveer ƒ 330 mrd.

Het streven van het pensioenfonds is dat de maatschappelijke criteria uiteindelijk in het gehele beleggingsproces worden opgenomen. Cruciaal blijft echter het rendement. Over ten minste drie jaar bekijkt ABP of de gekozen aandelenportefeuilles net zoveel opleveren als de traditionele portefeuilles.

Volgens een zegsman blijft het voor ABP het belangrijkste dat een fonds voldoende rendement oplevert om de toekomstige pensioenen te betalen. ‘Het is geen speelgoedportefeuille.’

Met de twee speciale aandelenfondsen wil ABP achterhalen of het werkelijk zo is dat bedrijven die voldoen aan criteria op het terrein van milieu, sociaal beleid en ethisch bewustzijn op de lange termijn werkelijk meer renderen dan andere ondernemingen, zoals vaak wordt verondersteld. Vakbonden roepen pensioenfondsbesturen al langer op tot een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Share Button