BACOB lanceert nieuw duurzaam beleggingsfonds: Stimulus Invest Accent Earth

Bron
BACOB

Stimulus Invest Accent Earth belegt wereldwijd in kwaliteitsaandelen van beursgenoteerde bedrijven uit verschillende sectoren. De keuze van de aandelen gebeurt volgens strenge criteria die een optimaal evenwicht tussen opbrengst en risico beogen.

Stimulus Invest Accent Earth heeft bovendien een bijzondere aandacht voor het milieubeleid van de ondernemingen. Het compartiment spitst zich in de eerste plaats toe op bedrijven die beter dan gemiddeld scoren op dit vlak of een pioniersrol vervullen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het structurele karakter van de milieupolitiek, het recyclagebeleid, het gebruik van natuurlijke rijkdommen en het afvalbeleid van de onderneming. Een bijkomend accent kan gelegd worden via investering in de milieutechnologiesector. Aangezien alle bedrijven waarin het compartiment belegt, opgenomen zijn in het Ethibel-investeringsregister, is meteen ook rekening gehouden met andere ethische criteria zoals een positief sociaal beleid en eerlijke handelspraktijken. Stimulus Invest Accent Earth draagt dan ook het Ethibel-keurmerk.

Rendement

Het compartiment belegt in aandelen die geselecteerd worden volgens kwaliteit inzake return en risico. U kunt dus meeprofiteren van een potentiële stijging van de internationale beurzen. Bovendien leidt het zuinig gebruik van energie en grondstoffen, het vermijden van milieuvervuiling en de productie van milieuvriendelijke producten tot een positief merkimago en verkleint het risico op zware milieuschadeclaims.

Veiligheid

De prestaties van Stimulus Invest Accent Earth zijn gebaseerd op de evolutie van een waaier van topaandelen uit diverse sectoren en uit verschillende landen. Daardoor bereikt u een verantwoorde risicospreiding. Bovendien staan professionele beleggingsspecialisten in voor het beheer van dit fonds.

Lanceerperiode

van 20 april tot en met 18 mei 2001

Eerste inventariswaarde
maandag 21 mei, 25 EUR per aandeel

Share Button