Steeds meer Nederlandse bedrijven maatschappelijk bewust

Bron
KPMG

Maatschappelijk betrokken ondernemen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen – wordt voor grote, Nederlandse bedrijven een steeds belangrijker thema. Uit onderzoek van KPMG Ethics & Integrity Consulting naar de rol en positie van maatschappelijk betrokken ondernemen bij de 400 grootste bedrijven in Nederland, blijkt dat ruim de helft van de bedrijven maatschappelijk betrokken ondernemen hoog of zelfs zeer hoog op de agenda heeft staan.

Bijna tweederde van de bedrijven denkt dat het belang in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. Ruim 80% is overtuigd van de noodzaak tot maatschappelijk betrokken ondernemen. Bijna alle bedrijven geven aan dat sprake is van een langdurige ontwikkeling en niet van een modegril die weer zal overwaaien. Daarnaast vinden zij dat ze een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Niet alleen charitatieve redenen vormen voor de onderzochte bedrijven de aanleiding om te starten met maatschappelijk betrokken ondernemen. Hoewel het door de meeste bedrijven gezien wordt als een puur maatschappelijke investering, scoren ook verbetering van het imago en effectief kunnen inspelen op verschillende stakeholders hoog.

Hoewel niet getwijfeld wordt aan het belang, heeft slechts een zeer beperkt aantal bedrijven haar maatschappelijke activiteiten professioneel ingebed in de onderneming. Dit betekent dat zij beleid en doelstellingen hebben geformuleerd, een budget hebben vastgesteld, de effectiviteit van het beleid meten en dat de eindverantwoordelijkheid voor het beleid hoog in de organisatie ligt.

De 400 grootste ondernemingen staan positief tegenover werknemersvrijwilligerswerk. Toch blijkt dit in de praktijk nog niet op grote schaal voor te komen. De meeste bedrijven geven geld aan een goed doel, terwijl nog niet de helft activiteiten voor werknemersvrijwilligerswerk heeft. Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven niet twijfelt aan het nut en de noodzaak hiervan, blijft de praktijk achter, getuige het beperkte aantal bedrijven dat er op een professionele wijze invulling aan geeft (18%).

Share Button