ETHIBEL selecteert 4 nieuwe Belgische bedrijven

Bron
Ethibel

Het investeringsregister van ETHIBEL is deze maand uitgebreid met een aantal

bedrijven, waaronder vier Belgische ondernemingen. Na een grondige analyse
op basis van een uitgebreide set van duurzaamheidsindicatoren en na het
advies van de onafhankelijke experten in de Registercommissie, oordeelde de
Raad van Bestuur van ETHIBEL dat BarcoNet, Recticel, Van de Velde en Ubizen
binnen hun sector voldoende sterk presteren op het gebied van duurzaam
ondernemerschap om ze toe te voegen aan het investeringsregister. Vanaf nu
kunnen ze opgenomen worden in de beleggingsportefeuilles van de duurzame
beleggingsfondsen die het ETHIBEL-kwaliteitslabel dragen en worden ze door
ETHIBEL van nabij gevolgd.
ETHIBEL’s investeringsregister: de basis van kwaliteitsvol ‘duurzaam’ beleggen.

Voor ETHIBEL betekent ethisch beleggen: investeren in bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig nemen. Een kwaliteitsvolle ‘ethische’ belegging is dus een ‘duurzame’ belegging, een belegging in bedrijven die het duurzaam ondernemerschap consequent nastreven op alle terreinen van hun bedrijfsvoering. Het ETHIBEL-kwaliteitslabel voor duurzame beleggingsfondsen biedt die garantie; het staat er borg voor dat deze fondsen uitsluitend investeren in bedrijven die door ETHIBEL gescreend zijn op alle aspecten van het duurzaam ondernemerschap, met name hun intern en
extern sociaal beleid, hun milieubeleid en hun economisch beleid. Enkel
bedrijven die in vergelijking met hun sectorgenoten op al deze terreinen een
goede score halen, kunnen een plaats krijgen in het investeringsregister.

Het resultaat is een beleggingsuniversum van een goede 200 bedrijven, verspreid over alle industriële sectoren en de voornaamste regio’s (Europa, Noord-Amerika, Pacific). Dit investeringsregister is voortdurend in beweging. ETHIBEL blijft zoeken naar bedrijven die een sterke
duurzaamheidsscore kunnen voorleggen, ook in de zogenaamde ‘moeilijke’
sectoren en regio’s. In zijn streven naar een evenwichtige spreiding, heeft
ETHIBEL het afgelopen jaar onder meer geïnvesteerd in het onderzoek van
bedrijven in de Pacific. Daarnaast blijft het onderzoek van lokale
ondernemingen een belangrijke piste.

BarcoNet, Recticel, Van de Velde en Ubizen

Op basis van een intens onderzoek, met grote nadruk op een actieve
communicatie met de ‘stakeholders’, de maatschappelijke aandeelhouders van
het bedrijf, en na een gunstig advies van de onafhankelijke experten in de
Registercommissie, kon de Raad van Bestuur van ETHIBEL vier nieuwe Belgische bedrijven weerhouden. Dat brengt het totale aantal Belgische bedrijven in het register vandaag op 17. Op de ETHIBEL website krijgt u in de bedrijvendatabank een overzicht van
alle Belgische bedrijven en een synthese van de omvangrijke
onderzoeksrapporten. Deze verkorte profielen geven een idee van de sterke
punten van deze bedrijven op alle terreinen van het duurzaam ondernemen.
Enkele citaten uit de nieuw toegevoegde verkorte profielen:

BarcoNet, gespecialiseerd in breedbandnetwerken en omroepapparatuur,
investeert veel in vorming en opleiding. In het sterke sociaal beleid valt de open en objectieve evaluatie op. BarcoNet voert een zeer transparante
bedrijfsvoering en hanteert strenge kwaliteitscontroles.

Recticel, Europa’s grootste producent van polyurethaanschuim, matrassen en
slaapcomfortsystemen, heeft een goed geformaliseerd en gestructureerd
sociaal beleid, met een sterke interne en externe communicatie. Het bedrijf
werd onderscheiden vanwege haar opmerkelijke inspanningen voor de innovatie van een oude industrie. Recticel is zich bewust van de milieu-impact van zijn producten en levert belangrijke inspanningen om deze te beperken, zowel door het zoeken naar alternatieve productiemethoden als in de ontwikkeling van recyclagetechnieken.

Specialist in e-security Ubizen voert een open en democratische
bedrijfscultuur en kent een laag personeelsverloop. Het bedrijf besteedt
veel aandacht aan interne controleprocedures en getuigt in zijn economisch beleid van een langetermijnvisie eerder dan de nadruk te leggen op kortlopende lucratieve projecten.

Textielfabrikant Van de Velde, Belgische marktleider in luxelingerie voor vrouwen, streeft naar behoud van tewerkstelling in eigen land, maar eist ook van de vestigingen en de onderaannemers in lageloonlanden de naleving van een sterk sociaal beleid. In de Belgische vestigingen stimuleert een open bedrijfscultuur samenwerking onder werkne/e/m/st/ers van verschillende niveaus.

Vanaf nu kunnen deze vier bedrijven figureren in de beleggingsportefeuilles
van de fondsen die het ETHIBEL-label voor duurzame beleggingsfondsen dragen,
en worden ze door ETHIBEL op de voet gevolgd. De nieuwe ETHIBEL-website
informeert het publiek over de voornaamste wijzigingen aan het register en laat u alvast kennismaken met een 30-tal bedrijven uit de lijst, waaronder natuurlijk de vier nieuwkomers.

Voor meer informatie over ETHIBEL, het ETHIBEL-keurmerk voor duurzame
beleggingsfondsen en de selectieprocedure voor het investeringsregister, verwijzen we graag naar onze website Daar krijgt u ook de actuele lijst van alle beleggingsfondsen met het ETHIBEL-label.

Over ETHIBEL:
ETHIBEL is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzaam en ethisch beleggen, dat banken en beursvennootschappen ondersteunt bij hun aanbod van duurzame spaar- en beleggingsformules. Om de kwaliteit van dergelijke financiële producten op de Belgische en de Europese markt te garanderen, hanteert ETHIBEL een eigen Europees keurmerk. Beleggingsfondsen die voor de samenstelling van hun portefeuille uitsluitend putten uit de lijst van bedrijven die in ETHIBEL’s investeringsregister zijn opgenomen, kunnen het ETHIBEL-kwaliteitslabel dargen. De criteria voor het sociaal-ethische bedrijfsonderzoek, op basis waarvan bedrijven voor dit register onderzocht en geselecteerd worden, omvatten alle aspecten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.

Share Button