Triodos Groenfonds stopt met uitgifte aandelen

Triodos Groenfonds stopt per heden de uitgifte en inkoop van aandelen. Aanleiding voor dit besluit zijn de plannen zoals verwoord in het regeerakkoord om de fiscale stimulans voor groen beleggen te beperken.

Het is thans nog niet geheel duidelijk wat de plannen precies inhouden. Het fonds vindt om die reden niet verantwoord nieuwe aandelen uit te geven. Voor beleggers moet duidelijk zijn welke fiscale voordelen zij genieten. Ook heeft het fonds het verstrekken van nieuwe financieringen aan groene bedrijven per heden gestaakt.

Share Button