Rabo Aagaath Bank en Rabo Groen Bank schorten activiteiten op

Bron
Rabobank

Naar aanleiding van de fiscale plannen, zoals vastgelegd in het voorgenomen regeerakkoord van CDA, VVD en LPF, heeft de Rabobank besloten vooralsnog geen nieuwe obligaties van Rabo Agaath Bank en Rabo Groen Bank aan de beleggers aan te bieden. De lopende obligatie-emissies van Rabo Groen Bank en Rabo Agaath Bank worden met onmiddellijke ingang gestaakt. De opschorting betekent ook dat voorlopig geen nieuwe offertes voor Groenfinanciering en Agaathleningen worden uitgebracht.

Achtergrond van dit besluit is het voornemen van de beoogde regeringscoalitie tot afschaffen van de heffingskorting van 1,3% voor deze succesvolle maatschappelijke beleggingen.

“Gegeven de onduidelijke situatie hebben we dit besluit, hoe betreurenswaardig ook, moeten nemen”, aldus ir. drs. Hans Smits, voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank Groep. “Vanzelfsprekend hopen wij erop dat nadere inzichten bij het nieuwe kabinet tot aanpassing van de voorstellen in het regeerakkoord zullen leiden”.

Als de plannen worden uitgevoerd zullen deelnemende beleggers en investerende ondernemers worden benadeeld. Zij hebben zich voor langere termijn vastgelegd, juist om het milieu en duurzaam ondernemen te ondersteunen. “Onze zorgplicht tegenover onze klanten verplicht ons tijdig te reageren op deze voorlopige plannen”, aldus Smits.

De Rabobank heeft 1,3 miljard euro in beheer voor groene projecten en 1,4 miljard euro voor durfkapitaal in het kader van de Tante Agaath regeling. Rabobank is marktleider op het gebied van Groenfinanciering en Agaathleningen.

Share Button