Intrinsieke waarde Triodos Groenfonds daalt eenmalig met 3,14%.

De intrinsieke waarde van Triodos Groenfonds is naar aanleiding van het voornemen in het regeerakkoord om de fiscale stimulans voor groen beleggen te beperken, per 16 juli 2002 met 3,14% naar beneden bijgesteld.

Per 16 juli 2002 is de intrinsieke waarde EUR 53,41 per aandeel (was EUR 55,14 per aandeel).
Indien het voornemen wordt ingetrokken zal de intrinsieke waarde terstond naar boven worden bijgesteld.

Triodos Groenfonds hervat 17 juli 2002 de uitgifte van nieuwe aandelen.
Met ingang van 9 juli jl. is de uitgifte en inkoop van aandelen tijdelijk gestaakt.
Het fonds handhaaft vooralsnog de opschorting per 9 juli jl. van de inkoop van aandelen aan toonder.

Triodos Groenfonds kan de aan groene bedrijven verstrekte leningen niet terugvorderen en heeft het verstrekken van nieuwe groene financieringen op
9 juli jl. tijdelijk gestopt.

Triodos Groenfonds heeft de officiële status van groene instelling. Als beursgenoteerd semi open-end fonds belegt het in door de overheid erkende groene projecten die in het belang zijn van natuur en milieu. Voorbeelden van groene projecten zijn duurzame energie projecten, leningen aan biologische landbouwbedrijven en projecten gericht op de instandhouding van natuur.
De groene status van het fonds betekent dat beleggers in Triodos Groenfonds zijn vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 48.441 per persoon. Bovendien ontvangen zij 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit momenteel een fiscaal voordeel van 2,5%.

In het regeerakkoord dat 4 juli jl. naar de Tweede Kamer is gezonden, is het voornemen geformuleerd om per 1 januari 2003 de heffingskorting voor groene beleggers van 1,3% in Box 1 af te schaffen. Het akkoord spreekt niet over afschaffing van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% in Box 3.
Dit voornemen verlaagt de marktwaarde van de aan groene bedrijven verstrekte leningen en daarmee de intrinsieke waarde van het fonds. In overleg met de financiële autoriteiten is de intrinsieke waarde van het fonds nu aangepast aan de nieuwe situatie.

Aandelen op naam
Triodos Groenfonds kent naast aandelen aan toonder die via de beurs worden verhandeld, aandelen op naam die via Triodos Bank worden uitgegeven en ingekocht op basis van de intrinsieke waarde (dus niet tegen beurskoers).
Op dagelijkse basis worden er met ingang van 17 juli 2002 maximaal evenveel aandelen op naam ingekocht als er aandelen op naam worden uitgegeven. Aandeelhouders met aandelen Triodos Groenfonds aan toonder kunnen deze stukken via hun bank of commissionair om laten zetten in aandelen op naam.
Opdrachten tot aan- en verkoop van aandelen op naam worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de schriftelijk ingediende opdracht.

Het plan van tafel
Tot slot: Triodos Groenfonds zal zijn uiterste best doen om het plan tot beperking van het fiscale voordeel voor groen beleggen van tafel te krijgen. Dit niet alleen in het belang van groene beleggers, maar ook in het belang van biologische landbouwbedrijven, duurzame energie en andere groene projecten in Nederland. Triodos Groenfonds zal er tevens voor pleiten dat ingeval van onverhoopte uitvoering van het voornemen, tenminste een passende overgangsregeling getroffen wordt voor bestaande groene beleggers.

Enkele algemene gegevens over de regeling groen beleggen
De fiscale groenregeling is 1 januari 1995 ingevoerd.
Met ingang van 1 januari 2001 is de regeling aangepast en is er een overgangsregeling van 10 jaar vastgesteld voor bestaande groene beleggers van vóór 1 januari 2001.

Eind 2001 waren er in Nederland ruim 160.000 groene beleggers met een gezamenlijk ingelegd vermogen van ruim 2,6 miljard euro. Een stijging van 15% ten opzichte van eind 2000.

Eind 2001 waren 2.174 projecten officieel erkend als groen project, hieronder zijn 800 biologische landbouw bedrijven en 440 projecten op het gebied van duurzame energie. Het totale groene projectvermogen was 3,7 miljard euro.

Share Button