Meerderheid in Kamer: ‘Vrijstelling groenfonds handhaven’

Bron
NRC Handelsblad

Links


(Gepubliceerd in NRC van 12 november 2002).

De vrijstelling voor mensen die beleggen in ‘groene’ beleggingsfondsen blijft waarschijnlijk gehandhaafd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de regeling in stand houden.

De kamer wil dit tegen de wil in van demissionair staatssecretaris Van Eijck (Financiën). Dat bleek gisteren bij een wetgevend overleg over het Belastingplan 2003, het pakket aan fiscale maatregelen voor volgend jaar.

Eerder al hadden de oppositiepartijen er bij de staatssecretaris op aangedrongen het groen-beleggen blijvend te subsidiëren, nu bleken ook coalitiepartijen VVD, CDA en LPF daar voorstander van. Het is nog niet duidelijk hoe de Kamer het budgettair beslag van het in stand houden van de regeling (zo’n 30 miljoen euro) zal dekken. Er liggen enkele voorstellen voor, maar de coalitiepartijen hebben nog niet laten weten met welke dekking zij kunnen leven.

Van Eijck had principiële en financiële bezwaren tegen het in stand houden van de regeling. Hij vindt dat groene beleggingen nu overgesubsidieerd worden. Naast een vrijstelling in Box 3 (inkomen uit vermogen) van ruim 45.000 euro geldt er ook een heffingskorting in Box 1 (inkomen uit werk) van 1,3 procent van het belegd kapitaal. Derhalve is de totale vrijstelling 2,5 procent.

Van Eijck hield staande dat de meeste beleggers in groenfondsen ’tax-driven’ zijn en niet zozeer uit ideële overwegingen handelen. De Kamer vindt echter dat het doel van de regeling, een stimulans voor groene projecten, een eventuele overstimulering rechtvaardigt. Bij het schrappen van de heffingskorting in Box 1, zoals Van Eijck had voorgesteld, zal de totale groenmarkt instorten, meent de Kamer.

Uit het debat kwam tevens naar voren dat de coalitiepartijen zich fel verzetten tegen het grotendeels schrappen van de zogenoemde willekeurige afschrijving op vastgoed dat als belegging dient. Onder druk van VVD, CDA en LPF zal Van Eijck die regeling waarschijnlijk weer van tafel moeten halen. Het budgettair beslag, 70 miljoen euro, willen de fracties dekken door de energiebelasting te verhogen en een verhoging van de alcoholaccijns.

Van Eijck had voorgesteld onroerend goed (zoals kantoorpanden) dat puur als belegging wordt aangehouden ongeveer te behandelen als aandelen en obligaties. De fiscale aftrek voor afschrijvingenskosten zou tot een minimum beperkt moeten worden. De Kamer heeft zich dankzij een sterke lobby van de vastgoedmarkt tegen dit voorstel gekeerd. De vastgoedmarkt is een van de belangrijkste financiers van de LPF.

De vastgoedmarkt vreest een waardedaling van enkele miljarden euro’s op bedrijfs(beleggings)panden, omdat met name buitenlandse investeerders geen interesse meer zouden hebben.

Share Button