Triodos Groenfonds weer actief.

Bron
Triodos Bank

Links


De voltallige Tweede Kamer heeft vandaag het plan van de demissionaire regering om te bezuinigen op groen beleggen geschrapt. Groen beleggen is daarmee definitief gered.

Triodos Groenfonds heeft naar aanleiding hiervan de inkoop van aandelen hervat en per direct de intrinsieke waarde weer op het oorspronkelijk niveau gebracht (2,98% naar boven bijgesteld). De uitgifte van aandelen wordt gecontinueerd.
Per 14 november 2002 is de intrinsieke waarde EUR 56,69 per aandeel.
Triodos Groenfonds is zeer verheugd dat de Tweede Kamer zich de kritiek van tal van maatschappelijke organisaties, vijf oud ministers van milieu en de handtekeningactie van ruim 16.000 groene beleggers om groen beleggen te redden ter harte heeft genomen.

Fondsmanager Bas Rüter: ‘Uiteindelijk heeft men ingezien dat de bezuiniging alleen maar schade aanricht en niets oplevert. Belangrijk is dat de belegger nu weer het volle vertrouwen kan hebben in de stabiliteit van de groene fondsen. Bovendien, een belegging in het groenfonds is nu meer dan ooit nodig.’

Stuwmeer van groene projecten
Bij Triodos Groenfonds is de afgelopen maanden een stuwmeer van groene projecten ontstaan. Zowel tal van biologische landbouwprojecten als duurzame energieprojecten hebben dringend goedkope groene financiering nodig. Veel ondernemers hebben hun plannen moeten uitstellen omdat er geen groen geld meer beschikbaar was.
Triodos Groenfonds start onmiddellijk een publiekscampagne om weer nieuw groen geld aan te trekken. Dit in het belang van de biologische landbouw en de duurzame energieopwekking in Nederland.

Triodos Groenfonds heeft de officiële status van groene instelling. Als beursgenoteerd semi open-end fonds belegt het in door de overheid erkende groene projecten die in het belang zijn van natuur en milieu. Voorbeelden van groene projecten zijn duurzame energieprojecten, leningen aan biologische landbouwbedrijven en projecten gericht op de instandhouding van natuur.
De groene status van het fonds betekent dat beleggers in Triodos Groenfonds vrijgesteld zijn van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 48.441 per persoon. Bovendien ontvangen zij 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van 2,5%.

In het strategisch akkoord dat 4 juli jl. naar de Tweede Kamer werd gezonden, werd het voornemen geformuleerd om per 1 januari 2003 de heffingskorting voor groene beleggers van 1,3% in Box 1 af te schaffen. Dit voornemen was voor Triodos Groenfonds aanleiding begin juli jl. de inkoop van aandelen tijdelijk te staken en de intrinsieke waarde met 3,14% naar beneden bij te stellen. Nu dit voornemen van tafel is, is de intrinsieke waarde van het fonds weer op het oorspronkelijke niveau gebracht op basis van de nieuw ontstane situatie.

Aandelen op naam
Triodos Groenfonds kent naast aandelen aan toonder die via de beurs worden verhandeld, aandelen op naam die via Triodos Bank worden uitgegeven en ingekocht op basis van de intrinsieke waarde (dus niet tegen beurskoers).
Aandelen aan toonder kunnen worden omgezet in aandelen op naam en vice versa. Hiermee is echter wel enige tijd gemoeid.

Enkele algemene gegevens over de regeling groen beleggen
De fiscale Groenregeling is op 1 januari 1995 ingevoerd.
De regeling is per 1 januari 2001 aangepast aan het nieuwe belastingstelsel.

Spaarders/beleggers in door de overheid erkende groenfondsen en groenbanken zijn sinds 1 januari 2001 vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 48.441 per persoon. Bovendien ontvangen zij 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van 2,5%.
Per 1 januari 2001 is er een overgangsregeling van 10 jaar van kracht voor bestaande groene beleggers van vóór 1 januari 2001. Het maximum van EUR 48.441 geldt niet voor hen.

In Nederland zijn ruim 140.000 groene spaarders/beleggers met een gezamenlijk ingelegd vermogen van ruim EUR 2,8 miljard.

Er zijn ruim 2.100 projecten officieel erkend als groen project, hieronder zijn 800 biologische landbouwbedrijven en 440 projecten op het gebied van duurzame energie.

Share Button