Groen beleggen gered: succes voor de VBDO

Bron
VBDO

Links


Het Groen Beleggen en het Sociaal Ethisch beleggen is gered! Door amendementen van PvdA samen met Groen Links en van de LPF is de Groenregeling met een overgrote kamermeerderheid overeind gebleven.

Het amendement van PvdA en Groen Links had tot doel de heffingskorting in de Groenregeling te handhaven. Toen de LPF vervolgens in haar motie aangaf dat dit financieel gedekt zou kunnen worden met een regulerende energiebelasting op elektriciteit gingen ook CDA en VVD direct accoord.

Piet Sprengers, directeur van de VBDO, is buitengewoon content met het behaalde resultaat. De VBDO heeft de afgelopen drie maanden intensief actie gevoerd voor het behoud van de Groenregeling. Zo heeft de actie onder andere 16.000 handtekeningen opleverd. Staatsecretaris Steven van Eijck van de LPF heeft vorige week donderdag de handtekeningen in ontvangst genomen. Van Eijck in de Kamer hierover: "Ik kom mijn kamer ook bijna niet meer in, omdat er kistjes met appelen en dozen met 16.000 handtekeningen staan". Toch wilde de Staatsecretaris er niet aan om de maatregel terug te draaien en was het aan de Kamer hem toch zover te krijgen.

Voor de VBDO is dit een van haar belangrijkste successen tot nu toe. Sprengers: "Begin dit jaar is het ons ook gelukt het secretariaat van het Global Reporting Initiative uit Boston naar Amsterdam te halen. Nu is het ons ook gelukt de Groenregeling te behouden. Dan mag je voor de VBDO van een uiterst succesvol jaar spreken."

Naast de VBDO hebben ook de Groenbanken, Milieudefensie en zelfs ex milieuministers actie gevoerd voor het behoud van de Groenregeling. Sprengers hierover: "Dat heeft allemaal meegeholpen. Die brede maatschappelijke steun voor het behoud van de Groenregeling is zeer effectief geweest. Overigens moet ik de Tweede Kamerfracties toegeven dat ze dus ook bereid zijn geweest daarnaar te luisteren. Bij de publicatie van het strategisch accoord zag het er zeer somber uit maar gelukkig heeft men gaandeweg onze actie ook onze wens opgepakt."

Share Button