Triodos kwalificeert Air Products en Praxair als verantwoorde beleggingen

Bron
Petrochem

Links


De Triodos-Bank heeft Air Products, Praxair en Rohm & Haas toegevoegd aan de lijst ecologisch en sociaal verantwoorde beleggingen, meldt Nieuwsblad Stromen. DSM en Akzo Nobel vielen buiten de boot. DSM omdat het voor meer dan vijf procent van zijn activiteiten toeleverancier van de auto-industrie is. Akzo omdat het voor meer dan vijf procent van zijn omzet milieuschadelijke stoffen produceert. Qua milieuzorg, sociaal beleid en transparantie scoren beide bedrijven overigens bovengemiddeld. De Triodos-Bank beoordeelt bedrijven op betrokkenheid bij zo’n dertig aspecten, waaronder kernenergie, de auto-industrie en olie- of gaswinning. Daarnaast wordt het sociale en milieugedrag doorgelicht. (Nieuwsblad Stromen)

Share Button