Brief ABN AMRO aan Burma Centrum Nederland en Milieudefensie inzake IHC Caland in Birma

Onderstaande brief is door ABN AMRO verstuurd naar het Burma Centrum.

Op 11 december 2002 stuurde u een brief aan ABN AMRO en een viertal andere Nederlandse banken over het project van IHC Caland (IHC) in Birma. In die brief verzoekt u ons “om met alle mogelijke middelen die ons ter beschikking staan de directie van IHC te bewegen om hun
lopende contract in Birma op de kortst mogelijke termijn te verbreken”.

Alvorens we ingaan op uw brief hechten wij eraan een aantal algemene opmerkingen te maken. In onze bancaire activiteiten, onze relatie met klanten en andere “stakeholders” spelen voor ABN AMRO, naast het (inter)nationale wettelijke kader waarbinnen het bedrijfsleven opereert, onze “corporate values & business principles” een belangrijke rol. Informatie hierover kunt u terug vinden op onze website www.abnamro.com. De values en principles dienen als een belangrijk kompas voor ons handelen. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen handelen en dat wij onze klanten mede toetsen aan onze bedrijfsbeginselen.

Download de brief om verder te lezen.

Share Button