Rendement van Beleggen met een goed gevoel

Bron
Morningstar

Links


Duurzaam beleggen klinkt sympathiek, maar hoe zit het met de portefeuilles, stijl en risico van duurzame beleggingsfondsen?

Bij de keuze om duurzaam te beleggen kunnen twee motieven een rol spelen. Het eerste laat zich samenvatten door de overtuiging dat ‘we de aarde niet van onze voorvaders hebben geërfd, maar hem in bruikleen hebben van onze kinderen.’ Het tweede motief is materialistisch van aard: ‘wie goed doet, goed ontmoet.’ Beleggers die van het laatste motief uitgaan, denken dat duurzaam beleggen op lange termijn het meeste oplevert.

Het eerste motief is niet te verifiëren, het komt voort uit een overtuiging. Over het tweede, de prestaties van duurzaam beleggende fondsen in vergelijking met de rest van de markt, hebben verschillende wetenschappers zich al gebogen. En afhankelijk van welke markt wordt bekeken en over welke periode, verschillen de resultaten.

De wetenschappers, Rob Bauer, Kees Koedijk en Rogér Otten lieten zien dat in de meeste markten over de periode 1990 tot en met maart 2003 duurzame beleggingsfondsen iets minder presteerden dan conventionele beleggingsfondsen. Voor de VS werd berekend dat duurzame fondsen met een iets lager risico een rendement opleverden dat gemiddeld 1,5% achterbleef bij het gemiddelde van andere beleggingsfondsen. Voor het Verenigd Koninkrijk werd echter nauwelijks een verschil gevonden.

De wat mindere prestaties lijken in eerste instantie te verklaren uit de wat hogere kosten die duurzame fondsen in rekening brengen en de geringere fondsomvang. Er blijkt meer aan de hand. De onderzoekers duiken dieper op de materie in door te onderzoeken of de stijlverschillen zijn tussen duurzame en gewone beleggingsfondsen de rendementsverschillen kunnen verklaren. Zo beleggen duurzame fondsen gemiddeld genomen wat vaker in sterk groeiende (en hoger gewaardeerde) en kleinere ondernemingen.

Wanneer er gecorrigeerd wordt voor deze stijlverschillen, blijkt het rendement op duurzame fondsen niet hoger of lager te zijn dan op ‘gewone’ fondsen, zelfs sectorvoorkeuren –zoals liever geen wapen- of tabaksindustrie- blijken dan de performance niet te beïnvloeden.

Ook onderzoekers van de Commerzbank hebben duurzaam beleggen onder de loep genomen en de risico’s van deze fondsen in kaart gebracht. Zij concludeerden dat duurzaam beleggen risicovoller is. Ook volgens hun bevindingen zit het risico niet zo zeer in het feit dat sommige sectoren worden uitgesloten. Een grote bron van risico is wel dat duurzame fondsen een voorkeur hebben voor groeiaandelen met hoge risico’s. Duurzaam beleggen betekent volgens de onderzoekers kiezen kiest voor beperkingen en dus minder spreiding.

Alternatieve portefeuilles

De onderzoekers van de Commerzbank concluderen dat het wat hogere risico van duurzame fondsen vooral is gelegen in de andere stijlvoorkeuren en niet zozeer in de aandelenselectie. En dat blijkt ook als de top 5 posities van enkele wereldwijd en duurzaam beleggende fondsen bekijkt zoals die op www.morningstar.nl te vinden zijn.

Triodos Meerwaarde Aandelenfonds
Avon Products
3M Company
ING Groep
Pepsico
Home Depot

Postbank Duurzaam Aandelenfonds
Royal Dutch Petroleum
Bank of America
Medtronic
Johnson & Johnson
Merck

Robeco Duurzaam Aandelen
Microsoft
Pfizer
Citigroup
Johnson & Johnson
American Intl Grp

Aegon Aandelen Duurzaam
Pfizer
Johnson & Johnson
Citigroup
Vodafone
Royal Dutch Petroleum

ABN Amro Duurzame Wereld Fonds
BP
Microsoft
Royal Dutch Petroleum
Citigroup
General Mills

De top 5 posities van de duurzame fondsen bevatten vrijwel zonder uitzondering grote indexnamen en zouden zonder moeite ook bij niet-duurzame fondsen passen. Royal Dutch Petroleum domineert veel van de portefeuilles en ook Pfizer, Microsoft, Johnson & Johnson en Citigroup.

Duurzaam beleggen is geen alternatieve manier van beleggen, de portefeuilles worden gevuld met aandelen die tot de kern van de internationale financiële wereld behoren. De achterliggende filosofie waarbij bedrijven ook geselecteerd worden op duurzame en ethische prestaties, blijkt goed toepasbaar op de grote namen van de beurs. Wie duurzaam beleggen associeert met anti-globalisme en een macro-biotische levensstijl, heeft het mis.

Bron: Morningstar
Freddy van Mulligen

Share Button