Robeco gaat zijn stem meer laten tellen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 16 mei 2003).

Robeco wil zijn stemrecht als aandeelhouder meer gaan gebruiken. De grootste Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen zal zijn stemgedrag aan de Robeco-beleggers die dat wensen gaan rapporteren.

‘Dat is iets waar klanten steeds meer om vragen en dat is overgewaaid uit Scandinavië en de Verenigde Staten’, zegt woordvoerder Ronald Florisson. ‘Met onze grote en internationale portefeuille aandelenbeleggingen loop je dan wel aan tegen het praktische punt hoe je dat organiseert. We zijn in gesprek met verschillende partijen die ons daarbij kunnen helpen.’

Wanneer Robeco op grote schaal gaat stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, durft Erik Breen hangende de onderhandelingen met dienstverleners nog niet te zeggen. Breen is bij Robeco verantwoordelijk voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘. ‘We doen dit al enige tijd voor Amerikaanse klanten die ons een speciaal mandaat geven, met de opdracht te stemmen en daarover te rapporteren. Dat is een dienst die we ook aan institutionele beleggers in Europa gaan aanbieden. Daarnaast is het onze grote wens om ook voor onze publieksfondsen overal waar het kan te gaan stemmen.’

De Britse vermogensbeheerder Isis demonstreerde de complexiteit van het op grote schaal stemmen in een gisteren gepubliceerd rapport. Daarin wordt het stemgedrag in het afgelopen jaar verantwoord. Isis, met een beheerd vermogen van euro 82 mrd een van de groten in Europa, bracht wereldwijd 13.866 keer zijn stem uit. Slechts in 5% van de gevallen ging Isis in tegen het voorstel van het ondernemingsbestuur en in 3% van de gevallen onthield het fonds zich van stemming.

Met name in beloningsvoorstellen keerde Isis zich tegen het bestuur. Isis stemde ook op 276 moties van aandeelhouders en ging daarbij in de helft van de gevallen in tegen de wens van het bestuur.

Robeco gebruikt tot op heden het stemrecht van de publieksfondsen alleen op ad hoc basis, zegt Breen. Een gespecialiseerde dienstverlener moet nu gaan adviseren over een algemeen beleid op grond waarvan gestemd wordt. Diezelfde partij voert het feitelijke stemmen uit en levert een rapportage van het stemgedrag aan Robeco.

Een beperking in het overal stemmen ligt er nog in een aantal Europese landen waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. ‘Om daar te kunnen stemmen worden de aandelen een aantal dagen rond de vergadering geblokkeerd’, legt Breen uit. ‘Wij garanderen dagelijkse liquiditeit in onze fondsen en dat moeten we, ook in het jaarverslagenseizoen, wel kunnen waarmaken.’ In afwachting van aanpassing van de blokkeringsregels zal Robeco het stemmen in deze landen beperken tot de belangrijkste kwesties.

Met zijn stembeleid komt Robeco tegemoet aan de oproep van voorstanders van effectieve aandeelhoudersinvloed. Onder hen is minister Hans Hoogervorst van Financiën. Deze roept institutionele beleggers op om hun stem als aandeelhouder actief te gebruiken. Het ligt in de verwachting dat de code voor goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’), die de commissie Tabaksblat voorbereidt, regels voor het stemmen door instituten bevat.

Stemmen en verantwoording hierover is ook onderwerp van discussie onder de Nederlandse pensioenfondsen. ‘Ik denk zelf dat je de fiduciaire verplichting hebt om te stemmen en dat te verantwoorden’, zegt voorzitter Peter de Koning van pensioenfondsenkoepel Scgop. Grote fondsen als ABP en PGGM vorderen al met het vormgeven en uitvoeren van een stemrechtbeleid.

Share Button