KBC stelt duurzaam obligatiefonds open voor particuliere beleggers

Het aanbod aan duurzame beleggingsfondsen is stilaan groot genoeg om alle beleggers aan hun trekken te laten komen. Tenminste, als je een aandelenbelegging voor ogen hebt, want duurzame obligatiefondsen zijn erg dun gezaaid. KBC richt zich daarom met zo’n fonds tot de particuliere beleggers.

Het gebrek aan duurzaam belegde obligatiefondsen heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen worden heel wat obligaties uitgegeven door soevereine staten of supranationale overheden. Dergelijke emittenten vielen lange tijd buiten het bestek van klassieke screening-bureaus. Er bestaan weliswaar ook bedrijfsobligaties, maar in Europa was die markt tot
voor kort niet ontwikkeld genoeg om een goed gespreide portefeuille te kunnen samenstellen. Het gevolg is wel dat een grote groep ,,defensieve” spaarders niet of nauwelijks werd aangesproken door ethische beleggingsformules.

KBC had al wel een duurzaam obligatiefonds, maar met een initiële intekenprijs van 5.000 euro was dit vooral gericht op institutionele beleggers. Op 1 september werd evenwel een aandelensplitsing doorgevoerd, waardoor een deelbewijs nu ongeveer 560 euro kost. Daarmee wordt het fonds ook toegankelijk voor modale beleggers.

KBC Institutional Fund Ethical Euro Bonds, zoals het fonds voluit heet, belegt in een mix van staats- en bedrijfsobligaties (ongeveer in een 80/20 verhouding). De emittenten, zowel staten als ondernemingen, worden gescreend door het duurzaamheids-researchteam van KBC Asset management.

En hoe zijn de prestaties? Het fonds werd gelanceerd in februari 2002, zodat het nog niet mogelijk is om vergelijkingen te maken op lange termijn. Totnogtoe was de return evenwel meer dan behoorlijk: eind september bedroeg het gemiddeld rendement op jaarbasis 7,69 %, waarmee het fonds een hogere return haalde dan heel wat niet-duurzame obligatiefondsen
op de Belgische markt. Het KBC-fonds scoort ook veel beter dan het enige andere duurzame obligatiefonds dat in ons land (België) verdeeld wordt, het Triodos Values Fund European Bonds van de Nederlandse bank Triodos.
Het risico blijft bovendien sterk beperkt. Doordat het fonds alleen in euro-papier belegt, bestaat er geen wisselkoersrisico.Bovendien zit 95 % van de portefeuille in papier van A-kwaliteit of meer waarvan ruim 60 % zelfs in obligaties met de allerhoogste AAA-rating.

Share Button