KICI Kledinginzameling en HIVOS werken samen

Bron
Hivos

Hivos directeur Manuela Monteiro en KICI kledinginzameling directeur Hans Markowski tekenden deze week een overeenkomst van begunstiging. KICI kledinginzameling is een charitatieve kledinginzamelaar die haar opbrengsten aan goede doelen beschikbaar stelt. Met de deze week getekende overeenkomst van begunstiging stelt KICI kledinginzameling 4,5% van haar opbrengst beschikbaar als borgsteller voor het Hivos-Triodos fonds. Daarmee is KICI kledinginzameling tot nu toe de grootste borgsteller van dit fonds.

Het Hivos-Triodos fonds stelt geld van spaarders beschikbaar voor kredietverstrekking in ontwikkelingslanden via lokale financiële instellingen. Deze lenen het spaargeld aan bijvoorbeeld kleine boeren in Kenia of riksjaverhuurders in India. Borgstellers stellen geld beschikbaar als risicodragend kapitaal en vangen hiermee het extra risico op dat kleinschalige kredietverlening in ontwikkelingslanden met zich mee brengt.

De nu getekende overeenkomst van begunstiging is een verlenging van een voorgaande overeenkomst. Deze liep tot eind 2002 en was ondertussen stilzwijgend verlengd. Al sinds 1997 werken Hivos en KICI kledinginzameling samen. Deze samenwerking omhelst naast een overeenkomst van begunstiging, ook een inhoudelijke samenwerking. In vervolg op een eerder onderzoek hebben Hivos en KICI kledinginzameling dit jaar een vervolgonderzoek geïnitieerd naar de tweedehands kledingketen en de gevolgen hiervan in ontwikkelingslanden. Volgend jaar komt hier een rapport van beschikbaar.

Share Button