Vereniging van Banken en KBC over de campagne tegen financiering van de wapenindustrie

Een onderzoek van Netwerk Vlaanderen toont aan dat 5 Belgische grootbanken (AXA, ING, Fortis, Dexia en KBC) investeren in de wapenindustrie. De campagne "Mijn geld. Goed geweten?" wil banken enerzijds ertoe aanzetten de financiering van de wapenindustrie stop te zetten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, anderzijds transparant te zijn over wélke bedrijven ze financieren en beleggingsgeld. Naar particulieren toe verspreidt Netwerk Vlaanderen informatie over duurzame spaar- en beleggingsproducten.

De reactie van Belgische Vereniging van Banken (BVB) bestaat eruit dat het aan de overheid is te oordelen wat wettelijk is, niet aan de banken, en dat banken de wet dienen toe te passen. Eveneens ziet de BVB een verplichting van informatieverstrekking door banken over spaar- en beleggingsproducten niet zitten, behalve voor beleggingsfondsen waarvoor het wettelijk verplicht is. De BVB geeft aan dat de keuzemogelijkheid voor ethische en duurzame bankproducten bestaat en dat weinig mensen (minder dan 1%) hiervoor kiezen. De BVB vindt verder het bedrag waarvan sprake is in het campagnedossier, 1.5 miljard dollar investeringen in de wapenindustrie, gering in vergelijking met de totale beleggingsportefeuille.
De reactie van KBC (zie website), de bank die intern duurzaamheidsanalyses voor haar ethische fondsen uitvoert, houdt in dat ze geen informatie over hun klanten kunnen geven vanwege de bancaire discretieplicht. KBC wijst op het zelfregulerend strikt beleid dat ze hanteren met betrekking tot richtlijnen voor investeringen en kredietverlening aan de wapenindustrie én de voortdurende aanpassing van deze richtlijnen aan de wijzigende maatschappelijke en wettelijke context.

Share Button