CNV presenteert nieuwe beleggingscode

Bron
CNV

‘Duurzaamheid in beleggen moet net zo vanzelfsprekend worden als het streven naar financieel rendement’, vindt Josine Westerbeek-Huitink, vice-voorzitter van het CNV. Bij de presentatie van de nader uitgewerkte beleggingscode ‘Principes in praktijk’, doet ze een dringend beroep op de macht en verantwoordelijkheid die pensioenbestuurders hebben bij het beleggen van de miljarden uit de portefeuille. “Als alleen al iedereen hier zorgt dat zijn of haar pensioenfonds meer duurzaam gaat beleggen, ziet de wereld er over 10 jaar al een beetje beter uit.”

De vandaag gepresenteerde vernieuwde CNV-beleggingscode borduurt voort op de CNV-beleggingscode uit 1999. ‘Op die code hebben wij vooral positieve reacties gekregen. Maar wat belangrijker is: diverse besturen en directies van pensioenfondsen hebben duurzaam beleggen daarna op de agenda geplaatst. Zij hanteren inmiddels voor (een deel van) hun beleggingen een set van sociale, maatschappelijke en/of milieucriteria. Dat blijkt niet ten koste te gaan van het financiële rendement’, licht Westerbeek-Huitink toe.

‘Maar hier en daar werd ook een kritische noot gekraakt. Vooral de vele vragen om meer handvatten te bieden en de code te laten aansluiten op de concrete beleggingspraktijk stimuleerden ons met een antwoord te komen. De nader uitgewerkte code is daarvan het resultaat.’
In ‘Principes in praktijk’ wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen die doorlopen moeten worden om invulling te geven aan duurzaam beleggen. Aanvullend hierop is een stappenplan opgenomen, waarin alle stappen van beleidsvorming tot implementatie op een rij worden gezet. Tot slot is een lijst met enkele Frequently Asked Questions (FAQs) over de voor- en nadelen, maar ook vooroordelen, over duurzaam beleggen opgenomen.

“Maar wat ik vooral wil dat pensioenfondsbestuurders zich realiseren’, betoogt Westerbeek-Huitink, “is dat zij eigenlijk heel veel macht hebben met hun beleggingsportefeuille. Als je ziet hoe ‘gewone’ consumenten door AH te boycotten het bedrijf tot een andere koers dwingen, wat zou het dan wel niet betekenen als alle pensioenfondsen over vijf jaar zeg 20 procent van hun kapitaal in duurzame projecten hebben belegd? Ik zal me daar in ieder geval sterk voor maken en zoveel mogelijk bestuurders ervan overtuigen dat zij het verschil kunnen maken.“

Share Button