ABN Amro ziet toekomst in een duurzamer beleid

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 december 2003).

Duurzame ontwikkeling is belangrijk en ‘here to stay’. Dat zei Joost Kuiper, lid van de raad van bestuur van ABN Amro gisteren bij de presentatie van het duurzaamheidsbeleid van de bank. In juni 2004 zal ABN Amro haar eerste duurzaamheidsverslag presenteren. De bank is daarmee een van de laatste van de grootbanken.

Joost Kuiper onderkent dat: ‘We lopen achter met transparant zijn. Maar zo’n eerste verslag is niet gemakkelijk. We willen dingen presenteren die echt meetbaar zijn en erop kunnen vertrouwen dat de gegevens die we presenteren ook terug te vinden zijn.’

Ondanks de traagheid vindt Kuiper dat de bank heel serieus met het onderwerp van maatschappelijk verantwoord ondernemen – ‘wij spreken liever van duurzaamheid’ – bezig is. ‘We proberen een hoog ambitieniveau neer te zetten, maar wel zo dat we die ambities ook kunnen bereiken. Dus we willen best transparant zijn, maar de klantvertrouwelijkheid staat voorop. Daarnaast is de vraag hoe ver strekt onze verantwoordelijkheid, waar ligt die bij de klant of bij de overheid. We moeten de mogelijkheden en de beperkingen van elkaar leren kennen.’

Een van de problemen waar ABN Amro nu mee te maken heeft, is het vandalisme van de dierenactivisten. ABN Amro heeft een bedrijf als klant dat aan dierenproeven doet en de bank is daardoor een doelwit geworden. Kuiper vindt niet dat hij in dialoog moet treden met dierenorganisaties om dat vandalisme te stoppen. ‘We leven in een rechtstaat. Zij moeten eerst contact met ons zoeken.’ Hij piekert er niet over om zo’n klant de deur te wijzen als andere klanten dreigen weg te lopen. ‘Zelfs niet als dat er 1000 zouden zijn. Het economisch argument gaat niet voor een principe.’

ABN Amro is een van de achttien internationale banken die deze internationale gedragscode op sociaal-ethisch en milieugebied, de zogenoemde ‘equator principles’ hebben ondertekend. Toch hebben deze principes de keuze voor financiering van een project of klant niet makkelijker gemaakt. Mulder: ‘Het zijn principes, dus er blijft ruimte om er over na te denken en verschillende zaken tegen elkaar af te wegen.’

Het duurzaamheidsverslag dat volgend jaar juni moet uitkomen is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Volgens Paul Mudde is het totstandkomingsproces een ‘hele uitdaging’. Er was genoeg managementinformatie beschikbaar, maar die moest nog door de interne accountant gecontroleerd worden. Volgens Kuiper is deze intensief bij het proces betrokken.

Opvallend is dat ABN Amro Brazilië het initiatief heeft genomen om deze verslaggevingsrichtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te laten vertalen naar het Portugees.

Share Button