Boven verwachting hoge groei Triodos in 2003

De belangstelling voor duurzaam sparen en beleggen is ondanks de economische recessie blijvend. Dit blijkt uit de groei die Triodos Bank en de Triodos beleggingsfondsen in 2003 hebben gerealiseerd. Het totaalbedrag dat de Triodos Groep in beheer heeft, bedraagt eind 2003 EUR 1,5 miljard, een groei van 20% (2002: 15%).

Algemeen directeur Peter Blom: ‘Ondanks het moeilijke economische klimaat hebben we een flinke groei gerealiseerd, zelfs hoger dan verwacht.

Het Triodos Groenfonds groeide aanzienlijk met 31%. Duurzaam bankieren blijkt ook in de praktijk geen luxe product waarvoor men alleen kiest in tijden van economische voorspoed. Wij verwachten dan ook een verdere groei in 2004.’

16% GROEI TRIODOS BANK

Het balanstotaal van Triodos Bank is in 2003 met 16% gegroeid (2002: 9%). De nettowinst steeg met 14% (2002: 12%) en bedraagt ruim EUR 3 miljoen. Een zeer bevredigend resultaat, mede gezien het ambitieuze investeringsprogramma dat de bank uitvoert en het zeer gematigde economische klimaat in landen waarin de bank vestigingen heeft.
Triodos Bank heeft naast de vestiging in Zeist kantoren in België (sinds 1993) en het Verenigd Koninkrijk (sinds 1995). De bank gaat in 2004 een vestiging in Spanje openen. Met deze vierde vestiging wordt de Europese dimensie van de bank aanzienlijk versterkt.

Zowel in de Nederlandse, de Belgische als in de Britse vestiging van de bank was in 2003 sprake van groei. De kredietportefeuille groeide in 2003 met 21% (2002: 18%) tot EUR 467 miljoen. De vraag naar kredietverlening in de sectoren Natuur & Milieu, Sociale economie en Cultuur & Welzijn blijft stijgen.
De emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank die eind april 2003 van start ging was, ondanks het moeilijke klimaat rond beleggen, een groot succes. Er is voor EUR 17,6 miljoen aan nieuw kapitaal ingelegd.

31% groei Triodos Groenfonds
In 2003 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 31% (EUR 66 miljoen) gestegen (2002: 21%). Het fondsvermogen bedroeg eind 2003 EUR 282 miljoen (2002: EUR 216 miljoen). Deze belangrijke stijging van EUR 66 miljoen is veel groter dan de verwachte groei van EUR 20 miljoen. De onverwacht grote groei is mede te danken aan een zeer succesvolle emissie in het najaar van 2003 die het terugkerende vertrouwen van groene beleggers bevestigde.

Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Ultimo 2003 was 70% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.
Groene beleggers worden vrijgesteld van 1,2% vermogensrendementsheffing tot een maximum van EUR 50.185 per belastingplichtige en EUR 100.370 voor fiscale partners en echtgenoten gezamenlijk (bedragen over 2003). Bovendien ontvangen groene beleggers een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een netto fiscaal voordeel van 2,5%.

Op basis van beurskoers liet Triodos Groenfonds over 2003 de volgende performance zien:

Rendement*
1 jaar 3 jaar
Triodos Groenfonds 3,5% 3,8%

*exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden. Berekening Tijd Beursmedia.

Windenergie en biologische landbouw
De belangrijkste sectoren waarin Triodos Groenfonds belegt zijn biologische landbouw en windenergie. De windprojecten waarin Triodos Groenfonds belegt hebben een totaal opgesteld vermogen van circa 800 Megawatt (20% van het totaal in Nederland opgestelde vermogen). Dit is een groei van circa 102 Megawatt ten opzichte van ultimo 2002.
2003 was een moeilijk jaar voor de biologische landbouw, de groei is in 2003 afgenomen. Nieuwe financieringen in de biologische sector werden voornamelijk verstrekt aan gecertificeerde bedrijven die verder uitbreiden. Naar schatting wordt momenteel 2,3% van het landelijke landbouwareaal in Nederland aangewend voor de biologische landbouw, dat is ongeveer 44.000 ha.

27% groei voor Triodos Meerwaardefonds
2003 was voor de drie Triodos Meerwaardefondsen een succesvol jaar. De fondsen behaalden duidelijk positieve resultaten. Het vermogen na winstverdeling van Triodos Meerwaardefondsen gezamenlijk groeide met 27% tot EUR 124 miljoen (2002: 60%).

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds.

De drie Triodos Meerwaardefondsen behoorden opnieuw tot de best presterende duurzame beleggingsfondsen van Nederland. Ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden de fondsen zeer goed. Op basis van beurskoers lieten de fondsen over 2003 de volgende performance zien:
Rendement*
1 jaar 3 jaar
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 10,2% – 7,1%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds 5,9% 8,0%
Triodos Meerwaarde Mixfonds 6,9% 1,7%

*Inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

Vijf sterren van Morningstar
Sinds oktober 2003 bestaan Triodos Meerwaarde Aandelen- en Obligatiefonds drie jaar. Deze fondsen komen daarom in aanmerking voor de rendements- en risicowaardering van onderzoeksinstituut Morningstar en kregen de hoogste waardering van vijf sterren. Ze behoren hiermee tot de top 10% binnen respectievelijk de sector aandelen wereldwijd en obligaties in Europa. Triodos Meerwaarde Mixfonds, dat al langer voor de rendementswaardering in aanmerking komt, kreeg vier sterren (25%).

Share Button