ASN Bank is verder gegroeid in 2003

Bron
ASN Bank

Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker voor duurzaam bankieren. Ook in 2003 groeide het klantenbestand van ASN Bank. Het totaalbedrag onder beheer bedroeg ruim € 2 miljard. De beleggingsfondsen waren goed voor € 569 miljoen, een toename van 8,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het spaargeld is met 18,6% gegroeid tot € 1,45 miljard. Dankzij een groei van meer dan 10% is het aantal klanten de 200.000 gepasseerd. Ook presteerde het ASN Aandelenfonds goed, met een rendement van 10,8% zelfs beter dan de AEX.

ASN Bank maakt als eerste de stap naar duurzaam Japan

Het ASN Aandelenfonds is het eerste duurzame beleggingsfonds in Nederland dat gaat beleggen in duurzame bedrijven in Japan. ASN Bank werkt hiervoor samen met het Japanse onderzoeksinstituut Good Bankers. Good Bankers is het enige Japanse instituut dat kwalitatief hoogstaand onderzoek doet naar de duurzaamheid van Japanse bedrijven. Binnen afzienbare tijd volgt onderzoek naar bedrijven in andere Aziatische landen. ASN Aandelenfonds is met een belegd vermogen van ruim € 207,4 miljoen het grootste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

Nieuws uit het beleggingsuniversum
ASN Bank heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring met beleggen op basis van permanent onderzoek naar de duurzaamheid van bedrijven. In 2003 werden 63 ondernemingen in de ASN Selectiecommissie besproken. Dertien nieuwe bedrijven (o.a. Gilette, Hewlett-Packard en StoraEnso) zijn toegelaten tot het aandelenuniversum en 18 ondernemingen zijn na een hernieuwde screening gehandhaafd (o.a. Starbucks, Johnson & Johnson en Cisco Systems). Er werden 20 ondernemingen afgewezen (o.a. Disney, 3M, IBM en McDonald’s). Na herscreening werden 12 ondernemingen verwijderd (o.a. Ahold, Apple, AT&T Wireless en Koninklijke Volker Wessels Stevin).

Extra investeringen leiden tot daling netto winst
Het netto resultaat van ASN Bank over 2003 is sterk beïnvloed door extra uitgaven op het gebied van marketing, automatisering en het afdekken van het renterisico. De marketinginspanningen waren voor een belangrijk deel gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van ASN Bank en het werven van nieuwe klanten voor met name ASN Internetsp@ren. Beide activiteiten waren succesvol en dragen ook in 2004 bij aan verdere groei. De beleggingsactiviteiten van ASN Bank hebben veelal een lange termijn karakter en worden hoofdzakelijk gefinancierd door spaargelden met een vaak kortere looptijd. Het bijbehorende renterisico wordt altijd op groepsniveau geconsolideerd en met financiële instrumenten afgedekt. Met ingang van dit jaar worden de lasten voor het afdekken van dit risico in de eigen verlies- en winstrekening van ASN Bank opgenomen. Geschoond voor deze afdekkingskosten is de netto winst gedaald van € 2,9 miljoen naar € 2,3 miljoen.

ASN Internetsparen zorgt voor fikse groei bij het spaarbedrijf
In 2003 is het aantal spaarrekeningen bij ASN Bank met 10% toegenomen. In de sector duurzaam bankieren is ASN Bank al jaren marktleider. Opvallend is de enorme populariteit van het internetsparen: circa 60% van de nieuw geopende rekeningen zijn rekeningen ASN Internetsp@ren. De groei van de bank wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Ewoud Goudswaard, algemeen directeur ASN Bank: "Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ASN Bank zeer hoog scoort wat betreft de kwaliteit van dienstverlening, zowel ‘on-line’ als ‘off-line’. Dat bevestigt de resultaten van ons eigen onderzoek naar klanttevredenheid. Ook waarderen consumenten de consistentie van ASN Bank. Onze opvattingen over duurzaamheid gelden voor de bank als geheel en niet alleen voor een aantal producten zoals bij veel concurrenten het geval is."

ASN Bank
ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is ASN Bank marktleider. ASN Bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, kredieten en hypotheken. Klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), post of telefoon. ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

Share Button