Ethische beleggingsfondsen verwachten sterke instroom

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 30 juni 2004).

Sociaal-ethische beleggingsfondsen verwachten een sterke toeloop van beleggers dankzij een nieuwe fiscale regeling. De beleggingsfondsen, die leningen verstrekken aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, rekenen op termijn op een veelvoud van hun beheerd vermogen, dat nu ongeveer euro 40 mln bedraagt.

De Europese Unie keurde in maart de fiscale regeling sociaal-ethische projecten goed. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2004. Triodos Fair Share Fund heeft de officiële status van ‘sociaal- ethisch ‘ beleggingsfonds inmiddels van de Belastingdienst ontvangen. Het fonds verwacht door de fiscale status een extra groei van euro 6 mln in 2004. Het vermogen is nu euro4 mln.

De twee andere sociaal-ethische fondsen, ASN-Novib Fonds en Oikocredit Nederland Fonds, verwachten de status ‘elk moment’ binnen te krijgen.

Door de extra stimulans, die vergelijkbaar is met de fiscale regeling van groenfondsen, krijgen beleggers van de niet-beursgenoteerde fondsen van de fiscus een bonus van 2,5% boven op het bescheiden fondsrendement van ongeveer 2%.

ASN-Novib Fonds start een wervingsacties zodra de vergunning van de fiscus binnen is. Gehoopt wordt dat het fondsvermogen daardoor snel met 50% zal toenemen tot euro 15 mln.

Oikocredit Credit Nederland Fonds rekent met de nieuwe fiscale status op euro 5 à 10 mln aan nieuw geld van beleggers. ‘Dat is misschien nog aan de voorzichtige kant’, zegt Leendert Bos van het beleggingsfonds.

Directeur Ab Engelsman van ASN Bank verwacht dat de drie fondsen op langere duur samen goed zijn voor euro 200 mln.

De beleggingsfondsen stoppen hun geld in microfinancieringsinstellingen. Dat zijn lokale bankinstellingen in arme landen die het geld uitlenen aan ondernemers die niet terecht kunnen bij gewone banken. Geldwoekeraars zijn geen goed alternatief. Microfinanciering wordt gezien als een moderne vorm van armoedebestrijding, die steeds meer wordt toegepast.

Share Button