Evaluatie FMO: effectief in armoebestrijding

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (FMO) heeft zich in de afgelopen vijf jaar verder ontwikkeld tot een duurzame bancaire instelling die effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden. Een FMO-financiering gaat gemiddeld gepaard met vier keer zoveel private investeringen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de externe evaluatie van FMO die jl. vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De evaluatie is gedaan in opdracht van minister Zalm van Financiën en minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd door Capgemini. Volgens de betrokken ministers bevestigt de evaluatie "dat FMO als duurzame ontwikkelingsbank een effectief kanaal voor private sectorontwikkeling is * en daarmee een effectieve bijdrage levert aan armoedebestrijding en het behalen van de Millennium Development Goals."

FMO financiert jaarlijks bijna EUR 500 miljoen aan private investeringen in ontwikkelingslanden, waarmee ze in arme landen een van de grootste Nederlandse private sector investeerders is. FMO neemt zelf gemiddeld 20% van een financiering voor haar rekening. Met inbreng van FMO is in de afgelopen vijf jaar door private partijen nog eens EUR 6 – 8 miljard in ontwikkelingslanden geïnvesteerd. Volgens de beleidsreactie een treffende illustratie van de hefboomwerking van FMO’s activiteiten.
FMO neemt beduidend hogere risico’s dan de commerciële banken, met name omdat zij uitsluitend werkt in ontwikkelingslanden. Met langetermijnleningen, garanties en aandelenparticipaties speelt FMO in op de tekortkomingen van de financiële markten in deze landen. In Afrika is de afgelopen vijf jaar een bijzondere inspanning geleverd, waardoor de activiteiten hier zijn verdubbeld en met name in de financiële sector en infrastructuur een uitgebreid netwerk van partners is opgebouwd.
FMO is tussen 1998 en 2003 circa 5% per jaar gegroeid. Dankzij capaciteitsuitbreiding en de verdere professionalisering gedurende de afgelopen vijf jaar is de basis voor verdere groei in de komen jaren gelegd. FMO verwacht tot 2010 met circa 10% per jaar te kunnen groeien. Gezien het risicovolle karakter van haar financieringen en de groeidoelstellingen blijft zij ook de komende jaren afhankelijk van kapitaalstortingen en de garantiestelling van de Staat.
De externe evaluatie bevestigt FMO’s interne bevinding dat er een sterke samenhang bestaat tussen duurzaam opererende, goed renderende bedrijven en ontwikkeling. In de afgelopen vijf jaar is de ontwikkelingswaarde niet alleen toegenomen, maar is FMO ook steeds beter in staat om deze te meten en te managen. Met behulp van een gedetailleerde ‘scorecard’ wordt behalve naar bedrijfseconomische en financiële aspecten ook gekeken naar corporate governance en het sociale en milieubeleid van klanten, en naar de meerwaarde die de bedrijfsactiviteiten opleveren voor werknemers, leveranciers en afnemers, consumenten, de overheid en de maatschappij als geheel.
Om de interne controle op de feitelijk gerealiseerde ontwikkelingswaarde nog verder te verbeteren, adviseert Capgemini om periodiek onderzoek ter plaatse uit (te laten) voeren.
Tenslotte kwalificeert Capgemini de interne en administratieve organisatie, de periodieke rapportage aan aandeelhouders en overheid en het toezicht op FMO als goed.
FMO financiert bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden. Doelstelling is het bevorderen van duurzame economische groei. Met een investeringsportefeuille van EUR 1,9 miljard en meer dan 200 medewerkers behoort FMO wereldwijd tot de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken gericht op de private sector. FMO is een solide financiële instelling met een AAA-rating van Standard & Poor’s.

Share Button