Europese organisatie opgericht voor duurzaamheidsonderzoek bedrijven

Europese organisaties die onderzoek verrichten op het vlak van de duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Research, CSR) hebben een beroepsorganisatie opgericht, de Association for Independent Corporate Sustainability and Responsibility Research (AI CSRR).

De sector kan zich verheugen op een gestaag groeiende vraag naar analyses op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke prestaties van bedrijven en dit over heel Europa. Tegelijkertijd wordt van deze onderzoeksgroepen ook verwacht dat zij in toenemende mate kwalitatief, professioneel en transparant optreden.
De oprichting van AI CSRR heeft tot doel hoge professionele standaarden, expertise en gedragscodes voor de CSRR sector te ontwikkelen.

Matt Christensen, directeur van Eurosif, het Europese Forum rond Duurzaam Beleggen reageert hierop als volgt: "Zowel de Vrijwillige Kwaliteitsstandaard (the Voluntary Quality Standard) en de oprichting van een beroepsorganisatie voor het onderzoek op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn mijlpalen voor deze sector, niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd. Het werk van AI CSRR is een opmerkelijke en welgekomen aanvulling op de Transparantierichtlijnen voor beleggingsfondsen die door Eurosif ontwikkeld werden".

Herwig Peeters, voorzitter van AI CSRR vult aan: “In de snelgroeiende sector van het onderzoek op het vlak van CSR zijn samenwerking tussen onafhankelijke analisten en dialoog met de bedrijfswereld en met fondsbeheerders van fundamenteel belang. Alleen zo’n dialoog leidt tot wisselwerking en begrip en tot de ontwikkeling van krachtige instrumenten, die de maatschappelijke impact van het Duurzaam Beleggen kunnen verhogen”.

Transparantie, openheid en rekenschap zijn altijd al kernbegrippen geweest op de agenda van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); de oprichting van AI CSRR ondersteunt deze traditie. AI CSRR zal de sector de nodige onafhankelijke verificatieprocedures en -middelen aanreiken, die vereist zijn om kwaliteit en geloofwaardigheid verder te bevorderen en te handhaven en dit via een programma rond een zogenaamde vrijwillige kwaliteitsstandaard, de “Voluntary Quality Standard” (CSRR-QS 1.0 of “de Kwaliteitsstandaard”).

De ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard werd financieel en strategisch ondersteund door de Europese Commissie. Dominique Bé, deputy head van het DG Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie zegt het als volgt: “CSRR-QS 1.0 zal een bijdrage leveren om de Europese agenda rond MVO voor te stuwen. De kwaliteitsstandaard is vooral bruikbaar om de transparantie van MVO-analyses te verbeteren en om het hefboomeffect van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen te verhogen. Het is ook een forse stap voorwaarts op het vlak van convergentie en transparantie. De Europese Commissie was verheugd dat ze de ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard mee heeft kunnen ondersteunen.”
Contact:
Herwig Peeters, Voorzitter, AI vzw, Vooruitgangstraat 333/7, B-1030 Brussel, België, T: 32 (0)2 206 11 14, F: 32 (0)2 206 11 10, M: 32 (0)478 44 14 78, herwig.peeters@csrr-qs.org or info@csrr-qs
Toelichtingen

1. Stichters van de beroepsorganisatie zijn:

¡ Avanzi SRI Research S.r.l. (Italië);
¡ Centre Info S.A. (Zwitserland);
¡ CFIE, Centre Français d’Information sur les Entreprises, Association Loi 1901 (Frankrijk);
¡ Dutch Sustainability Research B.V. (Nederland);
¡ Ecodes, Fundación Ecología y Desarrollo (Spanje;
¡ Ethical Investment Research Services (EIRIS) Ltd. en EIRIS Foundation (Groot-Brittannië);
¡ Ethibel V.Z.W. (Belgë);
¡ EthiFinance S.A. (Frankrijk);
¡ GES Global Ethical Standard Investment Services International AB (Zweden);
¡ imug Beratungsgesellschaft fuer sozial-ökologische Innovationen mbH (Duitsland);
¡ oekom research Aktiengesellschaft (Duitsland);
¡ Pensions & Investment Research Consultants Ltd. (Groot-Brittannië);
¡ scoris GmbH (Duitsland);
¡ SERM Rating Agency Ltd. (Groot-Brittannië);
¡ SIRI Company, Sustainable Investment Research International Ltd (Zwitserland);
¡ Stock at Stake S.A. (België).

2. CSRR-QS 1.0® is een kwaliteitsstandaard, die richtlijnen en gedragscodes omvat omtrent de transparantie, de kwaliteit, het rekenschap en de verfieerbaarheid van alle procedures op het vlak van Corporate Sustainability and Responsibility Research.
CSRR-TM 1.0® is een Transparantie Matrix, die een reeks verificeerbare en gecalibreerde uitspraken omvat omtrent de transparantie en implementatie van CSRR processen. De meeste uitspraken zijn ‘gesloten’ (en kunnen dus niet willekeurig beantwoord worden). CSRR-TM 1.0® zal alle nodige vereisten van de standaard CSRR-QS natrekken. De conformiteit met de standaard moet bewezen worden door alle CSRR Groepen die een CSRR-QS Certificaat wensen. CSRR-TM 1.0® zal ook supplementaire informatie geven – op vrijwillige basis – over alle CSRR proceskenmerken die eigen zijn aan de methoden van iedere groep en die verder reiken dan de standaard. Ook deze informatie wordt gecalibreerd en geverificeerd.
De standaard voorziet ook in begeleidende toelichtingen, de Guidance Documents: CSRR-GD 1.0®.
In de periode 2005-2006, zullen op basis van pilootprojecten, van bevragingen bij gebruikers en andere stakeholders en experts aanpassingen worden uitgevoerd, die tenslotte zullen leiden tot de versie 2.0®

3. De vereniging stelt zich tot doel:
¡ De belangen van de sector van de CSRR (Corporate Sustainability and Responsibility Research) sector te verdedigen en te bevorderen;
¡ De CSRR sector te vertegenwoordigen – binnen en buiten Europa – zowel bij professionele gebruikers, overheden, de SRI gemeenschap (SRI staat voor Socially Responsible Investing) als het publiek en dit via directe communicatie, open dialoog en transparantie;
¡ Hoge professionele standaarden, expertise en gedragscodes voor de CSRR sector te ontwikkelen, te bevorderen en te handhaven;
¡ Bij te dragen tot de realisering van de betrachtingen van de Europese Unie op het vlak van SRI and CSR (Corporate Social Responsibility) wanneer dit in het belang is van de leden van de vereniging;
¡ Instanties en autoriteiten van de Europese Unie en de Europese Commissie en nationale overheden en autoriteiten, ook buiten Europa, te voorzien van instrumenten die de kwaliteit en de integriteit van CSRR producten en diensten kunnen verzekeren;
¡ Ernaar te streven om gezamenlijke standpunten te formuleren ten behoeve van regelgevende autoriteiten, overheden en instituten aangaande het beleid en thema’s die relevant zijn voor de professionele CSRR sector;
¡ De internationale aanvaarding en validatie van de kwalificaties van professionelen werkzaam in de CSRR sector te verzekeren;
¡ De harmonisering of ontwikkeling van concepten, definities, normen en standaarden op het vlak van SRI en CSRR te bevorderen, indien en enkel wanneer dit ten dienste staat van haar leden en hun klanten en wanneer dit de kwaliteit, geloofwaardigheid en professionalisme van de CSRR sector bevordert;
¡ De eigendomsrechten en ontwikkelingen van de professionele kwaliteitsstandaard “CSRR-QS” en de daaraan verbonden technische instrumenten voor verificatie en rekenschap te beschermen en te beheren en de standaard te promoten t.o.v. de SRI gemeenschap;
¡ Een netwerk en ontmoetingsplaats te zijn om ideeën en expertise uit te wisselen en voor discussie tussen CSRR professionelen;
¡ Samenwerking en overleg tussen leden van de vereniging te bewerkstelligen;
¡ Informatie te verzamelen en studiewerk uit te voeren over thema’s die haar leden aanbelangen;
¡ Diensten te leveren aan haar leden (informatie, advies, training, …);
¡ Wederzijdse betrekkingen en wisselwerking tot stand te brengen met verwante organisaties, die nationaal of international gestructureerd zijn;
¡ Alle activiteiten te organiseren en initiatieven te ontplooien die nuttig en nodig zijn om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

4. De Raad van Bestuur bestaat uit:

· Herwig Peeters, Voorzitter
· Stephen Hine, Penningmeester (Ethical Investment Research Services)
· François Jérome (EthifFinance)
· Robert Hassler (oekom research)
· John Howchin (GES Investment Services)
· Kirein Franck (imug)
· Martial Cozette (CFIE)
· Stéphane Genilloud (Centre Info, SiRi Co)

Share Button