Prinses Máxima adviseur voor Internationaal Jaar van het Microkrediet te New York

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is op uitnodiging van de Verenigde Naties toegetreden tot de Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. Zij zal woensdag 17 en donderdag 18 november 2004 in het hoofdkwartier van de VN te New York de officiële lancering van het Jaar en de eerste plenaire vergadering van de Groep van Adviseurs bijwonen.

Microkrediet staat voor financiering van kleinschalige bedrijvigheid in ontwikkelingslanden: kleine leningen aan ondernemers. De Prinses is voor deze functie gevraagd vanwege haar bancaire ervaring in opkomende markten en kennis op het gebied van economie. Daarnaast kan zij vanuit haar positie een bijdrage leveren aan een toename van de bekendheid van microkrediet als effectief middel in de strijd tegen armoede in de wereld.

De Groep van Adviseurs zal het komende jaar fungeren als een denktank op het gebied van microkrediet. De Prinses zal met de andere adviseurs zoeken naar oplossingen voor het nijpende tekort aan kleinschalige financiële dienstverlening in ontwikkelingslanden. Vele miljoenen mensen zijn nog steeds buitengesloten van de financiële sector en daarmee geblokkeerd in hun streven naar economische zelfstandigheid en ontwikkeling.

Een groeiend aantal internationale organisaties zet zich sinds de jaren zeventig met toenemend succes in voor armoedebestrijding en ontwikkeling door financiële dienstverlening aan armen en mensen met een laag inkomen. Eind 2001 was microkrediet verschaft aan 26,8 miljoen mensen die zich door ondernemerschap aan armoede willen ontworstelen. Die zijn echter het topje van de ijsberg, want zij vormen maar 6 procent van de mensen die gebaat zouden zijn met deze vorm van dienstverlening. Het model werkt, maar de behoefte is veel groter dan het huidige aanbod.

In veel landen wordt microkrediet, leningen van vaak niet meer dan enkele tientallen euro’s, tot nu toe alleen verschaft door gespecialiseerde banken of microfinancieringsinstellingen zoals spaar- en kredietcoöperaties. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Microkrediet, in de hoop en verwachting dat regeringen, banken, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. Zij sluit daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015.

De Groep van Adviseurs heeft 17 leden, allen afkomstig uit de financiële sector. Naast de Prinses hebben twee andere Nederlanders zitting in de groep: drs. Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen bij Triodos Bank, en Jhr.drs. Diederik Laman Trip, bestuursvoorzitter van ING Nederland. De activiteiten in het Jaar van het Microkrediet worden gecoördineerd door The United Nations Capital Development Fund (UNCDF) en UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).

Share Button