Groen beleggen voor utiliteitssector

De markt voor groen geld is de laatste 15 jaar is geëxplodeerd van een omvang van € 5 miljoen in 1987 naar € 4 miljard in 2004. Sinds 1995 kent de overheid de regeling groenprojecten waarmee duurzaam sparen en beleggen fiscaal wordt gestimuleerd. De jongste loot aan het groen beleggen is de utiliteitsbouw. De overheid wil nu ook in die sector duurzaamheid financieel stimuleren.

Lagere rente
Groene financiering <link> is onderdeel van de Regeling groenprojecten, een gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM, Financiën en LNV. Projecten die voldoen aan de gestelde criteria krijgen ze een zogenoemde groenverklaring van het ministerie van VROM. Met deze groenverklaring kan het project tegen een lagere rente dan gebruikelijk worden gefinancierd door een groenfonds, waarvan het rentetarief vaak 1 à 2% lager is dan de marktrente. De projecten moeten van belang zijn voor het milieu, natuur en bos en ze moeten uitgevoerd worden in Nederland. Onder deze regeling vallen onder meer duurzame woningbouw en renovatie, duurzame energie, bodemsanering en fietspadinfrastructuur.

Ook voor utiliteitsbouw
Afgelopen najaar heeft staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer aangegeven de ook renovatie of nieuwbouwprojecten in de utiliteitssector binnen de regeling te willen laten vallen. Projecten in de utiliteitsbouw die voldoen aan ambitieuze eisen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, waterbesparing, materiaalgebruik en binnenmilieu komen vanaf 2005 ook in aanmerking voor de kwalificatie als groenproject. Deze projecten kunnen tegen lagere kosten worden gefinancierd, waardoor deze eerder rendabel worden. Door opname in de regeling wordt de marktintroductie van innovaties gestimuleerd. Als dit vervolgens leidt tot marktverbreding en als de totale bouwstroom beïnvloed wordt, zijn de milieueffecten aanzienlijk. De regeling wacht momenteel nog op publicatie in de Staatscourant.
Voor een groenverklaring is een bank met een groenfonds het eerste aanspreekpunt, die vervolgens de aanvraag indient bij SenterNovem. SenterNovem beoordeelt of het project in aanmerking komt voor de vereiste groenverklaring. Banken die een groenfonds hebben, zijn ASN Bank, Triodos Bank, ABN Amro, Rabobank, Fortis Bank en ING/Postbank.

Share Button