Triodos Bank sluit zich aan bij Netherlands Financial Sector Development Exchange (NFX)

Bron
Triodos Bank

Links
NFX

Triodos Bank is officieel toegetreden tot het Convenant Financiële Sector Ontwikkeling. Door deze toetreding is Triodos Bank lid geworden van NFX, het publiek-private samenwerkingsverband dat financiële sector ontwikkeling als belangrijke motor van economische groei en armoedevermindering ziet.

De expertise die binnen de Nederlandse financiële sector aanwezig is, is waardevol voor opkomende markten en ontwikkelingslanden. Ontwikkeling van de financiële sector in deze landen zal de groei van de private sector stimuleren en daarmee de vermindering van armoede bevorderen. Bundeling en uitwisseling van de in Nederland aanwezige kennis bevordert de effectiviteit van zowel gezamenlijke als individuele inspanningen.

De reeds bestaande leden van NFX (Rabobank, ABN Amro, Fortis, ING, FMO, Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking) hebben verheugd gereageerd op de deelname van Triodos Bank.

Jacco Knotnerus, directeur van NFX, deelt hun enthousiasme. "NFX heeft tot doelstelling om financiële sector ontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden en opkomende markten, door middel van het aanbieden van de Nederlandse financiële expertise. Triodos Bank representeert een duidelijke expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling en micro-finance, en brengt bovendien een uitgebreid netwerk van lokale banken mee".

Dit netwerk zal direct worden ingezet bij een van de eerste projecten van NFX, in Tanzania en Oeganda. De aanleiding was een vraag van een lokale bank in Tanzania om hulp bij het definiëren van financiële producten voor het Midden- en Kleinbedrijf. In dat kader zijn de leden van NFX nu gezamenlijk bezig om bij een aantal banken (voornamelijk uit het netwerk van Triodos Bank en ontwikkelingsbank FMO) projecten te definiëren die toegang tot financiering voor het MKB segment in Tanzania en Oeganda zullen vergroten.

Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen bij Triodos Bank en Adviseur van de Verenigde Naties voor het Jaar van Microkrediet, "Financiële sector ontwikkeling betekent voor ons vooral dat de sector toegankelijk wordt voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Pas dan is er sprake van een wezenlijke bijdrage aan armoedebestrijding. Samen met onze collega’s hopen we in het kader van NFX deze inspanningen te kunnen vergroten en verdiepen."

Share Button