Dialoog met ondernemingen is goed beleid

Bron
PGGM

Het voeren van een regelmatige dialoog met besturen van ondernemingen sluit volledig aan bij de verantwoordelijkheid van PGGM als aandeelhouder. De gesprekken in dat kader vallen binnen alle regels die op het gebied van zorgvuldigheid in de relaties tussen aandeelhouder en bedrijf bestaan. PGGM verzet zich dan ook tegen het beeld dat in het FD van 26 mei geschetst wordt als zou het fonds met één-op-één-gesprekken afwijken van haar eigen regels.

PGGM´s Directeur Aandelen Marjolein Sol: Ik ben vooral ongelukkig met de woordkeus waarin één-op-één-gesprekken direct verbonden worden met ´onderonsjes´ en voorkennis. Er is geen sprake van het ´negeren van eigen codes´. Wij vullen onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder onder meer in door gesprekken met besturen van bedrijven. Dat staat expliciet in het beleid van PGGM ten aanzien van Corporate Governance en duurzaamheid. Daarom hebben we ook geen richtlijn in onze gedragscodes die het contact zoeken met de leiding van een beursgenoteerde onderneming verbiedt. Met iets als voorkennis heeft dat niets te maken. Nog los van het feit dat niemand gebaat is bij een overtreding van wet- en regelgeving.

PGGM neemt Corporate Governance en duurzaamheid zeer serieus. Dat impliceert regelmatig contact met de besturen van de bedrijven. Zaken als zorgvuldigheid in gesprekken zijn goed vastgelegd in verschillende heldere compliance-regelingen, waaraan iedereen gebonden is en die strikt gevolgd worden. Ook de gesprekspartners zijn doordrongen van het feit dat er een duidelijk onderscheid dient te zijn tussen gespreksonderwerpen die wel en die niet geschikt zijn voor een één-op-één-gesprek.

Share Button