ABN AMRO in debat met duurzame beleggers en maatschappelijke organisaties

Bron
VBDO

"Duurzaamheid geeft mogelijkheden om risico’s te beperken en kansen te creëren". Dit zei Sandrijn Weites, senior vice president head sustainable strategy & reporting ABN AMRO, woensdag 1 juni 2005 tijdens het tweede VBDO Debat op het bankkantoor in Amsterdam centrum. De bank ging daar vrijuit in debat met beleggers en maatschappelijke organisaties met als doel de kwaliteit van het volgende duurzaamheidsverslag verder te vergroten. De VBDO zal dit jaar nog drie van dergelijke debatten organiseren bij ‘bedrijven aan huis’.

De kernvraag van deze debatten is: Hoe kan ´de markt´ van vraag en aanbod van duurzaamheidsverslaglegging verder worden verbeterd? Deelnemers zijn zowel vragers als aanbieders waaronder de leden van het MVO Platform, het bedrijvennetwerk Samenleving & Bedrijf, diverse duurzame beleggers (leden van de VBDO) en het ministerie van Economische Zaken. VBDO-directeur Piet Sprengers: "De laatste jaren zie je een omslag bij ondernemingen: zij zijn bereid om steeds meer in gesprek te gaan met steeds meer stakeholders. Je ziet met andere woorden dat deze markt zich ontwikkelt. Deze debatten zijn bedoeld om in deze nieuw markt vraag en aanbod in balans te houden.”

ABN AMRO toonde zich blij met de uitkomsten van het debat en kreeg ideeën en suggesties aangereikt om het volgende duurzaamheidsverslag te verbeteren. De deelnemers aan het debat gaven lof voor het duurzaamheidsverslag dat voor het tweede achtereenvolgende jaar gepubliceerd werd.

Sandrijn Weites zei over het duurzaamheidsverslag: "Het is een manier om gebalanceerd over onze duurzaamheidsprestaties te rapporteren naar onze stakeholders." Hij relativeerde ook de rol die ABN AMRO speelt met het bieden van duurzame producten. Zo zei hij over het duurzaam belegd vermogen: "Duurzaam beleggen is nog een nichemarkt. Momenteel wordt anderhalf miljard euro door ons duurzaam belegd. We kijken naar mogelijkheden om deze markt verder te ontwikkelen."

Jan van den Herik (directeur Samenleving & Bedrijf) stelde voor dat banken onderling afspraken gaan maken om ook duurzaamheidscriteria te gaan gebruiken in de reguliere beleggingen. Sandrijn Weites kon melden dat hiertoe al initiatieven ondernomen worden. Hij meldde dat het goed zou zijn wanneer dit soort initiatieven ook van overheidswege meer ondersteund zou worden.

De aanwezigen stelden dat het een goede zaak zou zijn als in het volgende verslag wat uitgebreider wordt ingegaan op de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s waar ABN AMRO in de sector tegenaan loopt. Ook de dilemma’s waar de bank nog geen oplossing voor heeft gevonden. Sandrijn Weites vroeg om inbreng van de maatschappelijke organisaties hoe mogelijke dilemma’s te verhelderen; bijvoorbeeld – waar is er bij projectfinanciering sprake van mogelijke conflictering met internationale mensenrechten- en/of milieunormen.

Piet Sprengers (directeur VBDO): "Waar met name ons oog op is gevallen is dat ABN AMRO rapporteert over de wijze waarop zij duurzaamheid heeft geïntegreerd in het risk management, daardoor ontstaat een directe relatie met de kernactiviteiten. Het duurzaamheidsverslag zou nog kunnen verbeteren door het vertalen van het beleid in concrete doelstellingen, zodat we beter weten wat het ambitieniveau is."

Share Button