Opgaande lijn groen beleggen in 2004 voortgezet

Uit het pas gepubliceerde Jaarverslag Groen Beleggen 2005 blijkt dat de opgaande lijn die zich begin 2004 aftekende heeft zich goed doorgezet.

Steeds meer burgers brengen hun geld bij de groenfondsen onder en het aantal groen gefinancierde projecten stijgt dan ook gestaag. Een paar getallen: in 2004 waren er 188.000 spaarders tegenover 162.000 in 2003. Aan 614 projecten werd in 2004 groenfinanciering toegekend tegenover 364 projecten in 2003. Voor 2004 betekent dit in totaal 586.000 ton vermeden CO2-uitstoot tegenover 450.000 ton in 2003.

De investering in de 614 projecten wordt op ongeveer één miljard euro geschat
tegenover 628 miljoen euro in 2003.

Share Button