Nieuwe emissie aandelen Triodos Bank

Triodos Bank is de laatste 10 jaar met gemiddeld 26% per jaar gegroeid. Deze aanhoudende groei is aanleiding om per 23 september 2005 een nieuwe emissie van aandelen uit te schrijven. Het extra vermogen dat de bank hiermee verwacht aan te trekken, maakt een verdere groei van de duurzame activiteiten mogelijk.

Triodos Bank is dé Europese bank gespecialiseerd in duurzaam bankieren. De bank bestaat dit jaar 25 jaar en heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en – sinds 2004 – in Spanje.

Duurzaam bankieren mag zich verheugen in een aanhoudende populariteit. In de eerste 6 maanden van 2005 groeide het balanstotaal van Triodos Bank met 12% tot EUR 1,1 miljard en steeg de nettowinst ten opzichte van dezelfde periode in 2004 met 16% tot EUR 2,8 miljoen. Eind juni 2005 had Triodos Groep (bestaande uit bank en fondsen) EUR 2,1 miljard in beheer.

De afgelopen 5 jaar gaf het aandeel Triodos Bank een stabiel rendement van gemiddeld 3,5% per jaar (berekening Tijd Beursmedia, juni 2005). De bank verwacht de komende jaren een geleidelijke verhoging van het rendement te kunnen realiseren.

Triodos Bank is een onafhankelijke bank en staat voor duurzaam bankieren. De bank kiest voor een aanpak waarbij de aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement wordt geplaatst, maar plaatst deze in een lange termijn perspectief. Deze Triple P benadering (People, Planet, Profit) is terug te vinden in de naam Triodos. ‘Tri hodos‘ is Grieks voor ‘drievoudige weg’.

Groei Kredietverlening in duurzame sectoren
Het extra eigen vermogen maakt op de eerste plaats een verdere groei van de kredietverlening mogelijk. Peter Blom, algemeen directeur: ‘Duurzaamheid betekent bij ons geen groen randje maar is in alle opzichten ons kernbedrijf. Wij verstrekken alleen financieringen aan ondernemingen en projecten met een duidelijk herkenbare maatschappelijke meerwaarde zoals in de sectoren duurzame energie, biologische landbouw, kunst, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking (microkrediet). Aandeelhouder worden van Triodos Bank betekent dat je de bank in staat stelt de vele honderden duurzame projecten, die bij ons aankloppen voor een financiering, te helpen. Zo heb je als aandeelhouder de zekerheid dat je bijdraagt aan de verbetering van de levenskwaliteit van de huidige én toekomstige generaties.’

25 jaar bewust omgaan met geld
Peter Blom: ‘Op 9 oktober a.s. bestaan wij 25 jaar. In die 25 jaar heeft Triodos Bank een onstuimige groei doorgemaakt. Van een klein clubje dat het thema ‘bewust omgaan met geld’ op de maatschappelijk agenda wilde zetten zijn we uitgegroeid tot een professionele Europese financiële instelling. Maar wat niet is veranderd, zijn onze uitgangspunten, onze maatschappelijke ambitie. Onze klant weet waar zijn geld terechtkomt. Al onze financieringen zijn niet alleen financieel verantwoord, maar hebben ook maatschappelijke meerwaarde. Wij hebben nu 100.000 klanten en denken dat we die de komende drie jaar zeker met zo’n 50% kunnen laten groeien groeien. Vandaag de dag, zo is onze ervaring, zijn er steeds meer mensen die verantwoord en bewust om willen gaan met hun geld. Onze groei in de afgelopen jaren toont aan dat duurzaam bankieren zowel bij economische voorspoed als bij tegenspoed goed gedijt. Het is daarmee een lange termijn trend en zeker geen hype. Onze resultaten tonen aan dat duurzaam bankieren de toekomst heeft.’

Meer vestigingen in Europa
De internationalisering van de activiteiten van Triodos Bank zal zich de komende jaren versneld voortzetten. Peter Blom: ‘Begin volgend jaar verwachten wij in Duitsland activiteiten te gaan ontplooien. In eerste instantie willen we via een Triodos agentschap financieringen verstrekken. Binnen een paar jaar zullen deze activiteiten uitgroeien tot een groter pakket van duurzame financiële diensten in Duitsland. Op termijn zou dit agentschap kunnen uitgroeien tot een bankfiliaal.’

Nieuwe Internationale Beleggingsfondsen
Triodos Bank is naast duurzaam bankieren specialist in duurzaam beleggen. De bank beheert in Nederland een aantal zeer succesvolle duurzame thema fondsen zoals de Triodos Meerwaarde Fondsen, Triodos Groenfonds en Triodos Vastgoedfonds. Peter Blom; ‘Wij zijn van plan ook via onze andere vestigingen beleggingsfondsen aan te bieden. Daartoe onderzoeken wij de mogelijkheid om fondsen in Luxemburg te vestigen met een ‘Europees paspoort’. Daarnaast willen we de komende jaren een aantal nieuwe fondsen lanceren zoals een Sustainable Small and Midcap Fund en een Triodos Renewables Europe Fund dat gaat investeren in duurzame energieprojecten in de EU.’

De emissie van certificaten van aandelen
Triodos Bank richt zich met de emissie primair tot het publiek. De bank komt regelmatig met nieuwe emissies. De laatste emissie was in 2003 en leidde tot een verhoging van het kapitaal met EUR 17 miljoen. De aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van de bank is gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en duurzame missie van de bank te waarborgen.

Triodos Bank heeft ruim 8.000 aandeelhouders. Bijna tweederde van het aandelenkapitaal is in handen van particulieren. Naast particulieren zijn er ook een aantal banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die bewust voor een aandelenbelang in Triodos Bank hebben gekozen en waarmee de bank ook samenwerkt.

De prijs van uitgifte is tot 15 november a.s. EUR 67 per certificaat van aandeel. Er worden in de periode van uitgifte geen transactiekosten berekend (normaal 0,5%). Bestaande certificaathouders ontvangen een korting van EUR 2 per certificaat. Klanten van Triodos Bank krijgen een korting van EUR 1 per certificaat.

Het prospectus en het inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij Triodos Bank NV, Utrechtseweg 60, Postbus 55, 3700 AB Zeist, Telefoon 030 693 65 11 of via www.triodos.nl

Share Button