PKN licht financiën door op duurzaamheid

De Protestantse Kerk in Nederland gaat haar eigen financiële huishouding doorlichten op duurzaamheid. Ze neemt onder andere de beleggingen onder de loep. Bas Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, kondigt dit vandaag aan op de Podium-pagina van Trouw. "De verandering begint niet bij de ander, maar bij onszelf!’’, motiveert hij de beslissing van de synode om ook in financieel opzicht keuzes te maken die minder een aanslag doen op milieu en mens.

Het besluit is een gevolg van de ondertekening door de Protestantse Kerk van de Accra-verklaring, waarin kerken wereldwijd met name het neoliberale systeem bekritiseren.

De steun van de Protestantse Kerk voor die internationale kerkelijke oproep is niet bij alle Nederlandse kerkleden in goede aarde gevallen. Zo vroegen twee actieve leden van de VVD en van de PKN zich af of zij als (neo-)liberalen nog wel welkom zijn in de kerk. Plaisier geeft hun de ruimte: "De synode schrijft niets voor en al helemaal niet welke politieke partij de voorkeur verdient."

De synode doet, aldus Plaisier, wel een appèl op haar leden om andere keuzes te maken. Ook erkent ze dat ’we deel uitmaken van een systeem dat slachtoffers maakt’. Het belang daarvan woog voor de synode zwaarder dan de kritiek die ook zij had op de Accra-verklaring. Plaisier noemt die op een aantal punten ongenuanceerd en eenzijdig.

Share Button