Nederlandse organisaties investeren 164 miljoen in microfinanciering in 2005

Nederland wordt geprezen voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de mondiale microfinancieringssector en heeft een voortrekkersrol op dit gebied. In 2005, uitgeroepen door de Verenigde naties tot het internationale jaar van het microkrediet, hebben leden van het Nederlands Platform voor Microfinanciering 164 miljoen vrijgemaakt. Het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden draagt bij aan armoedebestrijding, één van de Millenniumdoelstellingen, en aan de opbouw en ontwikkeling van een maatschappij.

In Nederland zijn banken, ontwikkelingsorganisaties, ideële financieringsinstellingen en de overheid sinds 2003 verenigd in het Nederlands Platform voor Microfinanciering. Het doel van het platform is het verbeteren van de coördinatie van het microfinancieringsaanbod, het vergroten van middelen en capaciteit vanuit Nederland en de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten. In 2005 hebben de leden 164 miljoen euro geïnvesteerd in microfinanciering.
Hiermee komt het totaal van uitstaande leningen, garanties en participaties van de deelnemende organisaties op 365 miljoen euro.
Meer dan 550 microfinancieringsinstellingen hebben geprofiteerd van de financieringen en subsidies van de leden van het platform.

Groei bijdrage microfinanciering leden platform in 2005

ASN- Novib Fonds (7,3 miljoen)
ABN AMRO (10,5 miljoen)
Cordaid (1,4 miljoen)
Stichting DOEN (11,9 miljoen)
FMO (30,7 miljoen)
HIVOS (3,9 miljoen)
ICCO (5 miljoen)
ING (12,6 miljoen)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (4,9 miljoen)
Novib (8,4 miljoen)
Oikocredit (47 miljoen)
Rabobank Foundation (0,6 miljoen)
SNV (0,4 miljoen)
Triodos Bank Hivos-Triodos Fonds (7,9 miljoen)
Stichting Triodos-Doen** (6,8 miljoen)
Triodos Fair Share Fund (4,8 miljoen)

Naar schatting zijn één miljard mensen verstoken van financiële diensten. "Het hoofdprobleem is dat er nog steeds te weinig microfinanciering is", zegt Frank Bakx, voorzitter van het Nederlands Platform Microfinanciering. "Het levert écht een forse bijdrage aan opheffing van de armoede. Iedereen weet hoe het werkt, iedereen weet ook dat het werkt". Ook dit jaar blijft het platform zich inzetten voor het microfinancieringsaanbod vanuit Nederland.

Afgelopen november is het platform door het United Nations Capital Development Fund uitgeroepen tot één van de meest effectieve platforms ter wereld. Per 1 januari 2006 is Dhr. Frank Bakx van de Rabobank Foundation benoemd als voorzitter van het platform.

* De genoemde bedragen zijn in euro’s, en bovenop uitstaande financieringen per eind 2004.
** Gefinancierd door Stichting DOEN

Share Button